Herb Powiatu Ostrowskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń – Rząśnik i Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze – Kalinowo – Króle Duże

02.02.201815:11

2018-03-14  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń – Rząśnik i Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze – Kalinowo – Króle Duże
2018-02-23

  INFORMAGA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń – Rząśnik i Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze – Kalinowo – Króle Duże

2018-02-16

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń – Rząśnik i Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze – Kalinowo – Króle Duże

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2018-02-02  Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń – Rząśnik i Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze – Kalinowo – Króle Duże
2018-02-02

 SIWZ: Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń – Rząśnik i Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze – Kalinowo – Króle Duże

 Załączniki do SIWZ:

  1. załącznik nr 1 – Formularz oferty,
  2. załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  3. załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania,
  4. załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
  5. załącznik nr 5 – Wykaz osób
  6. załącznik nr 6 - Wykaz robót
  7. załącznik nr 7 - Wzór umowy
  8. załącznik nr 8 - Wzór gwarancji
  9. załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania
2018-02-02

Część I

Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń – Rząśnik” od km 4+828 do km 7+560 o długości 2732 mb.

  Projekt budowlany
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  Przedmiar
  PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

2018-02-02

Część II

 Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze – Kalinowo – Króle Duże” od km 6+160 do km 7+530 o długości 1370 mb.

  Projekt budowlany
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  Projekt Stałej Organizacji Ruchu
  Przedmiar

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015