Herb Powiatu Ostrowskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63 i Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo – granica województwa

17.01.201815:10

2018-03-12  Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr 63 i Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa
2018-03-09  Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr 63 i Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa
2018-02-01 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr 63" i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa
2018-01-17  Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63 i Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo – granica województwa
2018-01-17

 SIWZ: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63 i Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo – granica województwa

 Załączniki do SIWZ:

  1. załącznik nr 1 – Formularz oferty,
  2. załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  3. załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  4. załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
  5. załącznik nr 5 – Wykaz osób
  6. załącznik nr 6 - Wykaz robót
  7. załącznik nr 7 - Wzór umowy
  8. załącznik nr 8 - Wzór gwarancji
  9. załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania
2018-01-17

 Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63

 ODCINEK KWALIFIKOWANY

  Projekt budowlany
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  Przedmiar

 ODCINKI NIEKWALIFIKOWANE
  Projekt budowlany
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  Przedmiar

 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

2018-01-17

 Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo – granica województwa

  Projekt budowlany
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  Projekt Stałej Organizacji Ruchu
  Kosztorys ofertowy
  Przedmiar

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015