Herb Powiatu Ostrowskiego

Budżetowa sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

15.12.201712:20

1 wiodace (Custom)

Budżetowa sesja Rady Powiatu odbyła się w dniu 14 grudnia br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

Radni podjęli uchwały w sprawach: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2024, uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2018 roku, uchwalenia planu pracy Rady Powiatu i przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok, odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. W ostatnim punkcie obrad radni podjęli Stanowisko Rady Powiatu w sprawie ustanowienia roku 2018 w Powiecie Ostrowskim Rokiem Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Rokiem Jubileuszu 20 – lecia Powiatu Ostrowskiego.

Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu na rok 2018. Radni Powiatu uchwalili budżet jednogłośnie. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody w wysokości 57.795.808,00 zł, zaś wydatki na poziomie 62.409.506,74zł. Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 2.236.301,26 zł, zaś planowane kredyty 6.850.000,00 zł. Zadłużenie Powiatu w roku 2018 do dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane jest w wysokości 33,69 %.

Podczas sesji Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński powiedział o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, do których należą m.in. inwestycje drogowe, na które złożono wnioski i otrzymały dofinansowanie z Programu tzw. „Schetynówki”, a będą to drogi na terenie gminy Szulborze Wielkie i Nur – droga nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr 63, na terenie gminy Andrzejewo – droga nr 2606W Andrzejewo - granica województwa. Starosta poinformował, że złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dotację na drogę nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W. Ponadto przygotowano wniosek na dofinansowanie do rozbudowy mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W. Razem z dofinansowaniem samorządów gminnych Powiat zaplanował wybudować: na terenie gminy Lubotyń drogę nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń – Rząśnik, na terenie gminy Małkinia Górna budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna, natomiast na terenie gminy Ostrów Mazowiecka budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo oraz wykonać przebudowę odcinka drogi nr 2654W Podborze - Kalinowo- Króle Duże. Z programu pomocy transgranicznej złożone zostały wnioski na trzy inwestycje, które znajdują się na wysokich pozycjach na liście rankingowej.

Starosta poinformował także, że zostały zabezpieczone środki finansowe na inwestycje oświatowe i te związane ze służbą zdrowia. W pozostałych zadaniach zaplanowano kolejny etap remontu wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego. Jeśli chodzi o plany na wydatki bieżące, to zostały one zaplanowane na poziomie pozwalającym zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

 

Opracowała: Agnieszka Nowacka

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015