Herb Powiatu Ostrowskiego

SRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA NAUCZYCIELI W HISZPANII

13.12.201715:58

Przechwytywanie

      Już po raz kolejny nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczyli w zagranicznym szkoleniu w ramach  Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), finansowanym ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym razem 9 nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych wyjechało do miasta Granada w Hiszpanii, aby poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie pedagogiczne. Realizowany przez nas projekt nosi tytuł ,, Europejska mobilność nauczycieli jako źródło na podniesienie jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej”.

Partnerem organizującym i koordynującym nasz pobyt w Hiszpanii była organizacja szkoleniowa M.E.P. Europrojects Granada, która aktywnie działa w zakresie edukacji. Zajmuje się przede wszystkim organizowaniem szkoleń dla młodzieży jak i nauczycieli. Wyjazd uczestników poprzedziły przygotowania kulturowe i językowe, realizowane w formie szkoleń i samokształcenia.

Głównym celem projektu było skonfrontowanie metod pracy z uczniami sprawiającymi trudności oraz wypracowanie nowych i skutecznych technik wychowawczych.

 Cele szczegółowe:

  • poznanie aktów prawnych regulujących problemy wychowawcze w Hiszpanii
  • poznanie zasad i regulaminów obowiązujących w placówkach europejskich  dotyczących pracy z uczniem trudnym
  • podwyższanie i poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli
  •  wzrost współpracy i pogłębienie relacji z uczniami i rodzicami
  •  wymiana doświadczeń z nauczycielami dotyczących sfery wychowawczej 
  • pogłębienie świadomości procesów i kryzysów rozwojowych, którym podlega uczeń

 w okresie kształcenia i dojrzewania

  • poprawa wizerunku szkoły, jako instytucji ustawicznie doskonalącej i podnoszącej jakość wykonywanej pracy
  •  doskonalenie  języków  obcych ( angielskiego i hiszpańskiego)
  •  poznanie kultury, tradycji i metod organizacji pracy w kraju przyjmującym

 

Wyjazd szkoleniowy nauczycieli rozpoczął się 14 października i trwał do 21 października  2017 r. Pierwszego dnia pobytu odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami instytucji M.E.P. Europrojects Granada, mające na celu zapoznanie się z osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie naszego pobytu w Hiszpanii, omówienie spraw merytorycznych i organizacyjnych. Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze i była doskonale przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak też organizacyjnym. Otrzymaliśmy wyczerpujące informacje co do przebiegu naszego szkolenia i pobytu.

   Cykl szkoleń rozpoczął się w poniedziałek 16 października od zapoznania uczestników z  systemem kształcenia obowiązującym w Hiszpanii. Poznaliśmy najważniejsze problemy, z jakimi boryka się hiszpańska szkoła. Z wypowiedzi prowadzącej spotkanie wynika, że jest to przedwczesne kończenie przez młodzież edukacji, po ukończeniu 16 roku życia, oraz problemy wynikające z wielokulturowości. Bardzo ciekawy wykład został wzbogacony wykresami, prezentacją multimedialną, statystyką. Mieliśmy możliwość zadawania pytań, na które otrzymywaliśmy wyczerpujące i rzeczowe odpowiedzi.

W drugiej części szkolenia był czas na dyskusję, dzielenie się spostrzeżeniami i wymianą doświadczeń między innymi z zaproszonym gościem, którym  był współzałożyciel i zarazem animator Stowarzyszenia Ciempies SCA.

Jest to organizacja zajmująca się opracowywaniem i realizowaniem projektów edukacyjnych i wychowawczych na potrzeby hiszpańskich szkół i innych placówek związanych z kształceniem i wychowaniem. Prowadzący z niezwykłą pasją prezentował podjęte przez nich projekty, zapoznał nas z  zasadami ich organizacji, celami oraz z metodami działań .

Szczególnie polecono nam takie formy pracy jak : integracyjne imprezy plenerowe, LIP DUP, spektakle teatralne o charakterze integracyjnym i wychowawczym. Prowadzący szkolenie podkreślał, że hiszpańska szkoła ma charakter multikulturowy, dlatego tak cenne są wszelkie inicjatywy mające na celu integrację uczniów pochodzących z różnych krajów a zarazem środowisk i kultur.

 

    Realizując cele i założenia naszego szkolenia mieliśmy możliwość poznać dwie szkoły hiszpańskie, spotkać się z dyrekcją, przedstawicielami organów nadzorujących, z nauczycielami i uczniami tych placówek.

W środę 18 października odbyliśmy wizytę studyjną w IES Iliberis w Atarfe. Jest to szkoła, która prowadzi kształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i zawodowy. Uczęszcza do niej 600 uczniów z 28 krajów, a pracuje 60 nauczycieli. Jest to mieszanka kultur i języków, co jest przyczyną wielu problemów organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczych. Niektóre zajęcia lekcyjne prowadzone są w dwóch językach: hiszpańskim i angielskim, a niektórzy uczniowie uczą się także języka francuskiego. Prelegenci zapoznali nas z organizacją szkoły oraz z metodami pracy dydaktyczno-wychowawczej. W szkole wdrażane są różnego rodzaju programy, które mają na celu poprawę relacji w środowisku wielokulturowym a także zachęcenie uczniów do kontynuowania nauki po ukończeniu 16 roku życia, do którego uczniowie mają obowiązek edukacji.

Następnego dnia odwiedziliśmy kolejną szkołę – IES Cartuja. Tak jak poprzednia, ta również prowadzi kształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i zawodowym. Uczęszcza do niej 650 uczniów, a pracuje 58 nauczycieli. Głównym problemem, z którym boryka się szkoła to, jak powiedział wicedyrektor tej placówki, brak motywacji uczniów do nauki oraz niedostrzeganie  przez nich perspektyw. Szkoła realizuje różnorodne programy, które mają poprawić nastawienie uczniów do nauki oraz uświadomić im korzyści płynące z wykształcenia. W tej szkole również uczy się młodzież z wielu krajów, dlatego działania o charakterze integracyjnym należą do najważniejszych w procesie wychowawczym.

 

20 października udaliśmy się do Miejskiego Centrum Usług Społecznych w Zaidin. Odbyliśmy bardzo ciekawe spotkanie z przedstawicielami tej instytucji, która wspiera szkoły w pracy wychowawczej. Poznaliśmy zadania Centrum Usług Społecznych oraz problemy, które ta instytucja próbuje rozwiązywać. Do najważniejszych z nich należą: nierealizowanie obowiązku kształcenia przez młodzież do 16 r. życia, konflikty z rodzicami czy nauczycielami. Zostaliśmy zapoznani z metodami pracy z młodzieżą, z danymi , ukazującymi zakres problemów oraz z pozytywnymi efektami działań podejmowanych przez instytucję. Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń między nami a pracownikami Centrum. Okazało się, że mogliśmy uczyć się od siebie nawzajem. Było to niezwykle ciekawe i wartościowe spotkanie, które poszerzyło naszą wiedzę na temat pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą.

Powyżej przedstawione szkolenia były doskonale przygotowane zarówno pod względem organizacyjnym jak też merytorycznym.

 

Kolejnym elementem wyjazdu szkoleniowego była realizacja programu kulturowego.

W  niedzielę 15 października w programie naszego pobytu w Hiszpanii była wycieczka do Malagi. Jest to piękne miasto położone nad Morzem Śródziemnym w prowincji Andaluzja. Zwiedziliśmy najciekawsze zabytki tego niezwykłego miasta np. dom rodzinny Pabla Picassa, należący do fundacji założonej przez rodzinę artysty. Do tej fundacji należy również muzeum Pabla Picassa, w którym wystawiane są  dzieła malarza.

 Mieliśmy też okazję podziwiać przepiękną gotycką katedrę, która jest perłą architektury Hiszpanii. Została wybudowana na miejscu dawnego meczetu. Nazywana jest ,, jednoręką” ze względu na to, że posiada tylko jedną wieżę, bo choć druga była zaplanowana, to nigdy nie powstała. Ta jedna samotna wieża jest najbardziej rozpoznawalnym elementem zabudowy Starego miasta Malagi.

Kolejnym cennym obiektem, który zwiedzaliśmy były ruiny rzymskiego amfiteatru. Jego powstanie datowane jest na II wiek naszej ery. Odkryty został przez przypadek w drugiej połowie naszego stulecia. Odwiedzając Malagę mieliśmy też niepowtarzalną okazję pospacerować po nabrzeżu Morza Śródziemnego, a niektórzy z nas nie odmówili sobie przyjemności skorzystania z morskiej kąpieli.

 

Najwięcej czasu spędziliśmy jednak w pięknej Granadzie. Staraliśmy się jak najlepiej poznać to wspaniałe miasto, jego kulturę i mieszkańców. W czasie naszego pobytu zwiedziliśmy Stare Miasto, obiekty architektury świeckiej i sakralnej. Ogromne wrażenie zrobiła na nas przepiękna Katedra Granada nazywana Katedrą Najświętszej Maryi Panny od Wcielenia.

Jest to pięcionawowa świątynia, wybudowana w stylu gotycko-renesansowym.  Kopuła prezbiterium zachwyca witrażami pochodzącymi z XVI wieku. Wnętrze kościoła zadziwia bogactwem dekoracji, dzieł sztuki, rzeźb oraz zdobień. Duże wrażenie na zwiedzających robią surowe białe ściany kościoła oraz białe kolumny, które osiągają wysokość 43 metrów i doskonale podkreślają przepych tego miejsca.

Prawdziwą perłą wśród zabytków Hiszpanii jest arabski pałac Alhambra, zbudowany w latach 1232 – 1273 i rozbudowywany do XIV wieku. Obiekt w 1984 r. został wpisany na Listę Światowego dziedzictwa Kultury UNESCO. Alhambra to kompleks składający się z przepięknych pałaców, reprezentacyjnych dziedzińców i bajecznych ogrodów z fontannami. Alhambra była ostatnim punktem oparcia Arabów w Hiszpanii. Do roku 1492, w którym została zdobyta, była siedzibą emirów Granady. Przez długi czas służyła za więzienie, później (w XIX w.) została odbudowana z zachowaniem pierwotnego stylu. Zachwyca bogactwem, przepychem, niezwykle pięknymi mozaikami i ornamentami. Dziś jest miejscem w Hiszpanii najczęściej odwiedzanym przez turystów.

 

20 października w siedzibie firmy M.E.P. Europrojects Granada odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu. Każdy z uczestników miał możliwość przedstawienia swoich wrażeń i opinii na temat szkoleń. Ewaluacja była ważnym etapem w realizacji zadań projektowych. Dokonaliśmy wspólnej oceny zrealizowanych celów i zadań projektu. Następnie uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń i ukończenie projektu. Koordynator projektu   z Zespołu Szkół Nr 1 w imieniu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu podziękował kierownictwu firmy i jej pracownikom za zaangażowanie, profesjonalizm i życzliwość. Spotkanie ewaluacyjne zakończyliśmy wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

 

Udział w projekcie był dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Mieliśmy możliwość zapoznania się z system edukacyjnym  obowiązującym w Hiszpanii, natomiast w czasie szkoleń poznaliśmy nowe metody pracy z młodzieżą, które będziemy mogli wdrażać w swojej pracy dydaktyczno–wychowawczej. Ważnym elementem pobytu był program kulturowy dzięki któremu  zwiedziliśmy wiele wspaniałych zabytków, poznaliśmy  kulturę, język i  obyczaje Hiszpanii  oraz poznaliśmy wielu wspaniałych mieszkańców miejscowości, w których przebywaliśmy. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem będziemy dzielić się z innymi nauczycielami naszej szkoły, co wpłynie na podniesienie jakości pracy  w naszej szkole.

Kadrze nauczycielskiej naszej szkoły bardzo zależy na rozwijaniu swoich umiejętności zawodowych, jesteśmy otwarci na nowe metody pracy, eksperymenty edukacyjne, chętnie korzystamy z doświadczeń innych nauczycieli z kraju i z zagranicy. Jesteśmy oddani swojej pracy i zależy nam na sukcesach uczniów, dlatego każda forma rozwoju jest dla nas bardzo cenna. Udział w projekcie szkoleniowym w Granadzie był dla nas niezwykle ważnym doświadczeniem, które przyniesie korzyść nauczycielom, uczniom i szkole.

                Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w projekcie!

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)  finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólna kwota dofinansowania projektu 126 140 złotych

 

Tekst : Pani Małgorzata Jasionowska

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015