Herb Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy Ziemi Nurskiej w Nurze”

30.11.201715:34

W dniu 29 listopada 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Nura” ul. Brokowska 4, 07-322 Nur, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy Ziemi Nurskiej w Nurze”
w trybie art. 19a (tryb pozakonkursowy) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zamieszcza ofertę na okres 7 dni  w:
- Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, 
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
- na stronie internetowej www.powiatostrowmaz.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty mogą być zgłaszane  do dnia 7 grudnia 2017 r. (włącznie)
do godz. 16.00
, osobiście w formie pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka pok. nr 6 lub drogą elektroniczną (z podpisem elektronicznym) na adres: starostwo@powiatostrowmaz.pl, na załączonym formularzu (decyduje data wpływu do urzędu).

Zapraszamy do konsultacji.

 

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy Ziemi Nurskiej w Nurze” (pobierz)

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pobierz)

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015