Herb Powiatu Ostrowskiego

Zaktualizowana Informacja o zwołaniu Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 14 grudnia 14 grudnia 2017 r. o godz. 13.00

28.11.201715:43

Renata Iwańczuk - BR

 Zaktualizowana

I N F O R M A C J A

O  ZWOŁANIU  SESJI  RADY  POWIATU

W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ

 

            Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zwołuję XXVIII Sesję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 36, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie Protokołu Nr XXVII/2017 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  odbytej  w dniu 30 listopada 2016 r.
 3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia Radnych.
 4. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.Podjęcie uchwał w sprawach:
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
       2017,

  2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego
       na lata 2018-2024,
  3)
  uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.
  4) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
      restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
      rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze
      powiatu ostrowskiego,

  5) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
      funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 20178 roku,

  6) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu i przyjęcia planów pracy stałych
      Komisji Rady Powiatu na 2018 rok,
 6. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie ustanowienia roku 2018 w Powiecie
   Ostrowskim Rokiem Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę
  Niepodległości oraz Rokiem Jubileuszu 20 – lecia Powiatu Ostrowskiego
 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesje są otwarte. Zapraszam do wzięcia udziału.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

/-/    Dariusz Stanisław Rafalik

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015