Herb Powiatu Ostrowskiego

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

31.10.201715:50

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zgodnie z Uchwałą Nr 368/129/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2017 r.

Do udziału w konsultacjach serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu ostrowskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane w terminie od 31.10.2017 r. do 14.11.2017 r. włącznie. Uwagi i opinie przedkłada się w formie pisemnej, z uwzględnieniem danych przewidzianych we wzorze ankiety konsultacyjnej (pobierz). Zgodnie z § 5 ust. 4 Uchwały Nr XLVII/282/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010 r. dopuszcza się przesłanie ankiety drogą elektroniczną - opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej (podpis elektroniczny lub inny). Zgłaszane opinie i uwagi przyjmowane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz poczty elektronicznej na adres: starostwo@powiatostrowmaz.pl
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Zapraszamy do konsultacji.

Uchwała Nr 368/129/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (pobierz)


Uchwała Nr XLVII/282/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pobierz)

Ankieta konsultacyjna (pobierz)


 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015