Herb Powiatu Ostrowskiego

PROBLEMATYKA DORADZTWA ZAWODOWEGO JAKO ISTOTNY CZYNNIK MOTYWUJĄCY UCZNIÓW DO NAUKI WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI - Konferencja pedagogiczna

13.10.201710:36

koperniczek logo                                      wsse logo

 

23 października 2017 roku, godz. 1100 – 1400

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Kościuszki 36

 

Głównym celem konferencji jest ukazanie praktycznych sposobów realizacji treści kształcenia z zakresu doradztwa zawodowego, które wynikają z reformy systemu oświaty.

 

W programie konferencji m.in.:

 

REFERATY konferencyjne:

 • Problemy doradztwa zawodowego edukacji w Polsce /dr Dawid Misiak, pedagog specjalny, coach, doradca zawodowy, arteterapeuta, twórca Pracowni Terapeutyczno-Edukacyjnej w Płocku/

 • Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i branżowych we współczesnym systemie edukacji /mgr Eugeniusz Nowicki, specjalista z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zatrudniany m.in. jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku/

 • Skuteczne metody i formy pracy z uczniem stosowane na zajęciach z doradztwa zawodowego /mgr Justyna Kołodziej, szkolny doradca zawodowy w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej/

 • Problematyka efektywnego kształcenia doradców zawodowych jako strategiczne wyzwanie dla szkolnictwa w Polsce /dr Roman Gawrych, pedagog specjalny, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku- Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i branżowych we współczesnym systemie edukacji /mgr Eugeniusz Nowicki, specjalista z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zatrudniany m.in. jako nauczyciel akademicki w WSSE w Gdańsku- Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i branżowych we współczesnym systemie edukacji /mgr Eugeniusz Nowicki, specjalista z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zatrudniany m.in. jako nauczyciel akademicki w WSSE w Gdańsku/- Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i branżowych we współczesnym systemie edukacji /mgr Eugeniusz Nowicki, specjalista z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zatrudniany m.in. jako nauczyciel akademicki w WSSE w Gdańsku/- Skuteczne metody i formy pracy z uczniem stosowane na zajęciach z doradztwa zawodowego /mgr Justyna Kołodziej, szkolny doradca zawodowy w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej//

  - Problematyka efektywnego kształcenia doradców zawodowych jako strategiczne wyzwanie dla szkolnictwa w Polsce /dr Roman Gawrych, pedagog specjalny, rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku/

  - Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i branżowych we współczesnym systemie edukacji /mgr Eugeniusz Nowicki, specjalista z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zatrudniany m.in. jako nauczyciel akademicki w WSSE w Gdańsku/

  - Skuteczne metody i formy pracy z uczniem stosowane na zajęciach z doradztwa zawodowego /mgr Justyna Kołodziej, szkolny doradca zawodowy w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej/

  - Problematyka efektywnego kształcenia doradców zawodowych jako strategiczne wyzwanie dla szkolnictwa w Polsce /dr Roman Gawrych, pedagog specjalny, rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku/

   

WYSTĘP artystyczny uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

 

Patronat nad konferencją sprawują:

   

File:POL powiat ostrowski mazowiecki COA.svg

 

Starosta Ostrowski

Zbigniew Kamiński

          

Do udziału w konferencji, w imieniu organizatorów zapraszają:

dr Roman Gawrych – Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

mgr Waldemar Bartosik – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej


Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmuje mgr Magdalena Konrad w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, telefonicznie: 608 410 135 lub poprzez e-mail: m.konrad@opoczta.pl

do dnia 19 października 2017 r.

Osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji proszone są o zgłoszenie się

do sekretariatu konferencji w dniu 23 października 2017 r. w godz. 10.30-11.00

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015