Herb Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „REGIONALNE ZWYCZAJE ANDRZEJKOWE"

11.10.201714:55

W dniu 3 października 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Zarębskiej ul. Kowalska 16a, 07-323 Zaręby Kościelne, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „REGIONALNE ZWYCZAJE ANDRZEJKOWE" w trybie art. 19a (tryb pozakonkursowy) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zamieszcza ofertę na okres 7 dni  w:
- Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
- na stronie internetowej www.powiatostrowmaz.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi dotyczące oferty mogą być zgłaszane  do dnia 18 października 2017 r. (włącznie) do godz. 16.00, osobiście w formie pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka pok. nr 6 lub drogą elektroniczną
(z podpisem elektronicznym) na adres: starostwo@powiatostrowmaz.pl, na załączonym formularzu (decyduje data wpływu do urzędu).

Zapraszamy do konsultacji.

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „REGIONALNE ZWYCZAJE ANDRZEJKOWE"   (pobierz)

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pobierz)
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015