Herb Powiatu Ostrowskiego

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku

28.09.201715:57

2017-11-20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa  - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku
2017-10-20 Informacja z otwarcia ofert - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku
2017-10-17   Wyjaśnienia nr 3 do przetargu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku
2017-10-16  Wyjaśnienia nr 2 do przetargu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku
2017-10-05 Zmiana treści SIWZ - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku
2017-10-05 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku
2017-10-05 Wyjaśnienia do przetargu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku
2017-09-28 Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku

SIWZ  - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku

 1. Załączniki do SIWZ:
 1. załącznik numer 1 – Formularz oferty,
 2. załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 3. załącznik numer 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 4. załącznik numer 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 5. załącznik numer 5 – Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia swoich zasobów,
 6. załącznik numer 6 – Arkusz kalkulacyjny do obliczenia kosztów obsługi kredytu,
 7. załącznik numer 7 – Dokumenty zawierające informacje niezbędne do oceny zdolności kredytowej:
 1. Wykaz funkcjonujących kredytów, gwarancji, poręczeń bankowych wg stanu
  na dzień 30.06.2017 r.,
 2. Sprawozdania:
 1. Bilanse:
 1. Informacje Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Ostrowi Mazowieckiej:
 1. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:
 1. Uchwały Rady Powiatu:
 1. dane statystyczne:

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015