Herb Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

15.09.201714:39

 

Ogłoszenie

Starosty Ostrowskiego o naborze kandydatów na członków
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

 

Starosta Ostrowski, działając na podstawie art. 23 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowi Mazowieckiej na 4-letnią kadencję.

 

Zgłoszenia kandydatów, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”, w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej (http://www.powiatostrowmaz.p1/l. Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej (http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pll.

W zgłoszeniu należy opisać lub do zgłoszenia załączyć opis kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające jego osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy do zgłoszenia powinny dołączyć Statut - potwierdzający realizację zadań związanych z problematyką rynku pracy.

Zgłoszenia niekompletne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyzję o powołaniu kandydatów w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy podejmie w formie zarządzenia Starosta Ostrowski.

O powołaniu kandydatów wszystkie podmioty zgłaszające zostaną poinformowane w formie pisemnej.

 

 

STAROSTA

 

mgr Zbigniew Kamiński

Ostrów Mazowiecka, dnia 15 września 2017r.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

wesja do wydruku                           wersja edytowalna

 

 

 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015