Herb Powiatu Ostrowskiego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

13.09.201713:11

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

         Powiat Ostrowski jako organ prowadzący szkoły otrzymał od Wojewody Mazowieckiego wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie  czytelnictwa  dzieci  i młodzieży.

Pozyskane środki w kwocie 50.480,00 zł zostały przyznane na zakup książek – nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych dla niżej wymienionych szkół:

 

Lp.

 

Nazwa szkoły

Wysokość przyznanego wsparcia finansowego

      1

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej

12.000,00 zł

      2

I Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

12.000,00 zł

     3

Technikum Nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Ostrowi Mazowieckiej

 12.000,00 zł

     4

Technikum Nr 2 im. Powstańców Styczniowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

12.000,00 zł

     5

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
w Małkini Górnej

  2.480,00  zł

 

Dodatkowo Powiat Ostrowski przekazał na realizację zadania objętego wsparciem finansowym środki własne w wysokości  12.620,00 zł.

Opracowała: Małgorzata Mazurek

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015