Herb Powiatu Ostrowskiego

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Kępiste-Borowe jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne, Smolewo-Parcele jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie, Boguty-Rubiesze jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki, Łęg Nurski jednostka ewidencyjna Nur

07.07.201716:07

2017-08-25  Informacja o unieważnieniu postępowania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Kępiste-Borowe jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne, Smolewo-Parcele jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie, Boguty-Rubiesze jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki, Łęg Nurski jednostka ewidencyjna Nur
2017-08-04  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Kępiste-Borowe jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne, Smolewo-Parcele jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie, Boguty-Rubiesze jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki, Łęg Nurski jednostka ewidencyjna Nur
2017-07-17  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Kępiste-Borowe jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne, Smolewo-Parcele jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie, Boguty-Rubiesze jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki, Łęg Nurski jednostka ewidencyjna Nur
2017-07-07  Ogłoszenie o przetargu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Kępiste-Borowe jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne, Smolewo-Parcele jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie, Boguty-Rubiesze jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki, Łęg Nurski jednostka ewidencyjna Nur
2017-07-07

 SIWZ: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Kępiste-Borowe jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne, Smolewo-Parcele jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie, Boguty-Rubiesze jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki, Łęg Nurski jednostka ewidencyjna Nur

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

 Załącznik nr 5 - Wykaz osób

 Załącznik nr 6 - Wykaz usług

 Załącznik nr 7 - Wzór umowy

 Załącznik nr 8 - Wzór gwarancji

 Załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania

2017-07-07

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguty-Rubiesze

 1. Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguty-Rubiesze
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kępiste – Borowe

 1. Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kępiste – Borowe
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2
 4. Załącznik 3

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęg Nurski

 1. Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęg Nurski
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Smolewo – Parcele

 1. Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Smolewo – Parcele
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2

 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015