Herb Powiatu Ostrowskiego

Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W

04.07.201715:29

2017-08-09  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie zamówienia „Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W"
2017-07-19  Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie zamówienia: „Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W”
2017-07-04  Ogłoszenie o przetargu: Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W
2017-07-04

 SIWZ: Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

 Załącznik nr 5 - Wykaz osób

 Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych

 Załącznik nr 7 - Wzór umowy

 Załącznik nr 8 - Wzór gwarancji

 Załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania

2017-07-04  1. Projekt budowlany – branża drogowa

 2. Projekt wykonawczy – branża drogowa

 3. Projekt budowlany – branża mostowa

 4. Projekt wykonawczy – branża mostowa

 5. Przedmiary robót

     branża drogowa

     branża mostowa

 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

     branża drogowa

     branża mostowa

 7. Stała organizacja ruchu

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015