Herb Powiatu Ostrowskiego

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica

16.05.201715:09

2017-06-14  Informacja o unieważnieniu postępowania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostró;w Mazowiecka - Nowa Grabownica
2017-05-31  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przedmiocie zamówienia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica"
2017-05-16  Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica
2017-05-16

 SIWZ: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica

 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

 Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania

 Załącznik nr 4: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

 Załącznik nr 5: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

 Załącznik nr 6: Wykaz robót budowlanych

 Załącznik nr 7: Wzór umowy

 Załącznik nr 8: Wzór gwarancji

2017-05-16

1. Projekt budowlany – branża drogowa

2. Projekt budowlany – kanalizacji deszczowej

3. Projekt budowlany – budowa linii oświetlenia ulicznego

4. Projekt budowlany – linii napowietrznej (usunięcie kolizji Stara Grabownica)

5. Przedmiary robót

   Przedmiar - branża drogowa
   Przedmiar - bud. lini oświetlenia ulicznego
   Przedmiar - przebudowa lini napowietrznej
   Przedmiar - branża sanitarna

 

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

    STWiOR - branża drogowa
    STWiOR - branża sanitarna
    STWiOR - bud. lini oświetlenia
    STWiOR - przebudowa lini napowietrznej

7. Stała organizacja ruchu

8. Dokumentacja - Geotechnika

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015