Herb Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

10.05.201714:32

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2017

  1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  3. upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na pełne sfinansowanie ich realizacji.

 

 

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 2 czerwca 2017 r. do godz. 16.00.


 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są poniżej:

 

  1. Uchwała Nr 311/109/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2017.

 

  1. Wzór oferty.

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015