Herb Powiatu Ostrowskiego

UWAGA ! Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w roku 2016

15.02.201716:27

 

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2016 r. na podstawie art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tj. Dz.U.2016, poz. 176) oraz uchwały Nr XIV/118/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe zmienionej uchwałą Nr XXI/188/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r.

Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie powiatu ostrowskiego.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr XIV/118/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz uchwała Nr XXI/188/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r.

 

Wniosek o nagrodę/wyróżnienie kieruje się do Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, składając go w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 16.00 – decyduje data wpływu.

Wniosek musi być sporządzony w formie papierowej, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Osoby do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej:

Adriana Rukat – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu (pokój Nr 21) tel. (29) 645 71 06

Agnieszka Bieniek – Inspektor ds. strategii i rozwoju powiatu (pokój Nr 22) tel. (29) 645 71 06

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXI/188/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągniecia sportowe

Wzór oświadczeń kandydata: potwierdzający zamieszkanie na stałe na terenie powiatu ostrowskiego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015