Herb Powiatu Ostrowskiego

BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ SPZZOZ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

29.11.201615:24

profilikty

 

BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
REALIZOWANE PRZEZ SPZZOZ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Badania skierowane dla pań w wieku 25-59 lat, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego. Nie jest wymagane skierowanie. Badania wykonywane są w:

  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 68

tel. do rejestracji 29 746 21 48

  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3 tel. do rejestracji 509 899 137

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

realizowany jest w Powiatowej Przychodni Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej ul.Okrzei 8

przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę.

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności:

  • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub.
  • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

PROFILATYKA ZMNIEJSZA RYZYKO ZACHOROWANIA,
PRZECIWDZIAŁA POWSTANIU CHOROBY
A WYKRYTA WE WCZESNYM STADIUM POZWALA PODJĄĆ
WŁAŚCIWE LECZENIE I NIE POZWALA NA JEJ DALSZY ROZWÓJ
MOŻE PROWADZIĆ DO JEJ WYLECZENIA

KORZYSTAJMY Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
DBAJMY O WŁASNE ZDROWIE

 

DYREKCJA SPZZOZ

Opracowała: Sekcja Kontraktowania i Organizacji Świadczeń SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015