Herb Powiatu Ostrowskiego

Konkurs pn. ,, Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

02.09.201613:34

Marszałek Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie już po raz szósty ogłasza konkurs pn. ,,Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
Celem Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnienie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcenie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.
 

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce. Nominowani do Konkursu mogą być: pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które swoją aktywność wolontariacką realizują w dowolnym obszarze życia społecznego.
Termin zgłaszania kandydatów do dnia 30 września 2016 r.


Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.dialog.mazovia.pl


Opracowano: Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015