Herb Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 395)

25.08.201615:33

Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2016 r. Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej uznając celowości realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Nurskie spotkania teatralne” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 395) podjął uchwałę Nr 209/75/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.


Uchwała Nr 209/75/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego (pobierz)


Starosta Ostrowski
/-/ Zbigniew Kamiński

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015