Herb Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nurskie spotkania teatralne"

11.08.201616:03

W dniu 4 sierpnia 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Nura” ul. Rynek 7, 07-322 Nur, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Nurskie spotkania teatralne" w trybie art. 19a (tryb pozakonkursowy) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).
Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zamieszcza ofertę na okres 7 dni  w:
- Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
- na stronie internetowej www.powiatostrowmaz.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi dotyczące oferty mogą być zgłaszane  do dnia 18 sierpnia 2016 r. (włącznie), osobiście w formie pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka pok. nr 6 lub drogą elektroniczną (z podpisem elektronicznym lub innym) na adres: starostwo@powiatostrowmaz.pl, na załączonym formularzu (decyduje data wpływu do urzędu).
Zapraszamy do konsultacji.

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Nurskie spotkania teatralne"  (pobierz)
Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pobierz)
 


Ostrów Mazowiecka, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015