Herb Powiatu Ostrowskiego

Konkurs na Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

27.07.201615:33

Starosta Ostrowski informuje, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowacja, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2016 r. Tegoroczny temat brzmi: „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym”.
Nagroda główna w konkursie wynosi 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUCPN w dniach 14-15 grudnia 2016 r.
W roku 2015 laureatem nagrody został holenderski projekt „SME Cybersecure, Cybersecurity Business edition”. Polskę reprezentował projekt „Cyberprzemoc w szkołach” Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy”.
Spośród zgłoszonych projektów, trzy najlepsze na poziomie województwa mazowieckiego zostaną przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Projekty opisane w formularzu należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do dnia 12 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu), na adres: pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa oraz w formie elektronicznej na adres: jszafranska@mazowieckie.pl. Dodatkowo informacja na temat konkursu ECPA zostanie zamieszczona na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (www.mazowieckie.pl).           


Załączniki do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy (Europan Crime Prevention Award (ECPA) Annex I – new version 2014);
2. Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu ECPA;
3. Komunikat Prezydencji Słowackiej;

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015