Herb Powiatu Ostrowskiego

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup, Janczewo Wielkie jednostka ewidencyjna: Szulborze Wielkie, obrębu Białe – Misztale, Białe – Zieje, Godlewo – Baćki jednostka ewidencyjna: Boguty - Pianki i obrębu Grabowo jednostka ewidencyjna: Zaręby Kościelne.

28.06.201615:26

 

2016-07-29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup, Janczewo Wielkie jednostka ewidencyjna: Szulborze Wielkie, obrębu Białe – Misztale, Białe – Zieje, Godlewo – Baćki jednostka ewidencyjna: Boguty - Pianki i obrębu Grabowo jednostka ewidencyjna: Zaręby Kościelne.
2016-06-28 Ogłoszenie - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup, Janczewo Wielkie jednostka ewidencyjna: Szulborze Wielkie, obrębu Białe – Misztale, Białe – Zieje, Godlewo – Baćki jednostka ewidencyjna: Boguty - Pianki i obrębu Grabowo jednostka ewidencyjna: Zaręby Kościelne.
2016-06-28

SIWZ - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Słup, Janczewo Wielkie jednostka ewidencyjna: Szulborze Wielkie, obrębu Białe – Misztale, Białe – Zieje, Godlewo – Baćki jednostka ewidencyjna: Boguty - Pianki i obrębu Grabowo jednostka ewidencyjna: Zaręby Kościelne.

Załączniki SIWZ

 1. Załącznik Nr 1 – formularz oferty
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 3. Załącznik Nr 3 – wykaz usług
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 4. Załącznik Nr 4 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 6. Załącznik Nr 6 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 7. Załącznik Nr 7 – projekt umowy
                            - do pobrania wersja do wydruku pdf;
 8. Załącznik nr 8 – projekt modernizacji egib obrębu Słup.
  - do pobrania wersja do wydruku pdf;

  Załączniki nr 1  – Orientacyjna lokalizacja działek ewidencyjnych z budynkami usytuowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie granic tych działek, dla których może wystąpić kolizja wzajemnego położenia budynku z granicami działek na mapie ewidencyjnej.
  Załącznik nr 2 - Lokalizacja działek ewidencyjnych, dla których należy ustalić przebieg granic w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie EGiB.

 9. Załącznik nr 9  – projekt modernizacji egib obrębu Janczewo Wielkie.
  - do pobrania wersja do wydruku pdf;

  Załączniki nr 1  – Orientacyjna lokalizacja działek ewidencyjnych z budynkami usytuowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie granic tych działek, dla których może wystąpić kolizja wzajemnego położenia budynku z granicami działek na mapie ewidencyjnej.
  Załącznik nr 2 - Lokalizacja działek ewidencyjnych, dla których należy ustalić przebieg granic w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie EGiB.

 10. Załącznik nr 10 – projekt modernizacji egib obrębu Białe – Misztale.
  - do pobrania wersja do wydruku pdf;

  Załączniki nr 1  – Orientacyjna lokalizacja działek ewidencyjnych z budynkami usytuowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie granic tych działek, dla których może wystąpić kolizja wzajemnego położenia budynku z granicami działek na mapie ewidencyjnej.
  Załącznik nr 2 - Lokalizacja działek ewidencyjnych, dla których należy ustalić przebieg granic w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie EGiB.
  Załącznik nr 3 – Lokalizacja działki ewidencyjnej obejmującej grunty o niejednorodnym stanie prawnym.

 11. Załącznik nr 11 – projekt modernizacji egib obrębu Białe – Zieje.
  - do pobrania wersja do wydruku pdf;
  Załączniki nr 1  – Orientacyjna lokalizacja działek ewidencyjnych z budynkami usytuowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie granic tych działek, dla których może wystąpić kolizja wzajemnego położenia budynku z granicami działek na mapie ewidencyjnej.
  Załącznik nr 2 - Lokalizacja działek ewidencyjnych, dla których należy ustalić przebieg granic w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie EGiB.

 12. Załącznik nr 12 – projekt modernizacji egib obrębu Godlewo – Baćki.
  - do pobrania wersja do wydruku pdf;

  Załączniki nr 1  – Orientacyjna lokalizacja działek ewidencyjnych z budynkami usytuowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie granic tych działek, dla których może wystąpić kolizja wzajemnego położenia budynku z granicami działek na mapie ewidencyjnej.
  Załącznik nr 2 - Lokalizacja działek ewidencyjnych, dla których należy ustalić przebieg granic w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie EGiB,
  Załącznik nr 3 – Lokalizacja działki ewidencyjnej obejmującej grunty o niejednorodnym stanie prawnym.

 13. Załącznik nr 13 – projekt modernizacji egib obrębu Grabowo.
  - do pobrania wersja do wydruku pdf;
  Załączniki nr 1  – Orientacyjna lokalizacja działek ewidencyjnych z budynkami usytuowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie granic tych działek, dla których może wystąpić kolizja wzajemnego położenia budynku z granicami działek na mapie ewidencyjnej.
  Załącznik nr 2 - Lokalizacja działek ewidencyjnych, dla których należy ustalić przebieg granic w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie EGiB,

   

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015