Herb Powiatu Ostrowskiego

Laureaci Medalu im. Wiktora Ignacego Godlewskiego wybrani…

17.05.201615:14

16W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach w dniu 12 maja br. odbyła się już po raz 25. uroczystość wręczenia Medali im. Wiktora Ignacego Godlewskiego.

Nagroda ta przyznawana jest za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej jako wyraz czci i przywiązania miejscowego społeczeństwa do postaci tego wybitnego przyrodnika, powstańca i patrioty.  Ma ona również służyć upowszechnieniu pamięci o Wiktorze Ignacym Godlewskim oraz promować działania na rzecz poznania i ochrony przyrody. Medal ten ustanowiono w 1992 r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach - Piankach przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
Przed uroczystością delegacja w osobach: Pan Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski, Pani Marta Kamińska Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 im. ks. płk. A. Warakomskiego w Jasienicy oraz Pan Edward Urbanowski Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Jasienicy zapalili znicz i złożyli kwiaty na cmentarzu parafialnym, gdzie znajduje się grób Wiktora Ignacego Godlewskiego, odrestaurowany w 2009 r.
Na początku uroczystości Pan Roman Świerżewski Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach krótko powitał gości i zadedykował wszystkim koncert Zespołu Ludowego ,,Żurawiacy”.
Po wysłuchaniu ludowych utworów głos zabrał Pan Józef Bogucki Wójt Gminy Boguty-Pianki, który uroczyście powitał wszystkich gości. Wśród zgromadzonych byli: Pan Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski, Pani Urszula Wołosiewicz Wicestarosta, Ks. Stanisław Mikucki Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach, Pan Marek Kamiński Radny Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Andrzej Kruszewicz Dyrektor Miejskiego Ogrodu ZOO, Pan Tomasz i Michał Ogrodowczyk Przedstawiciele Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych Leśnego Studia Filmowego w Biedoniu, Pani mgr Anna Dolińska wraz z Panią mgr Zdzisławą Gołębiecką Nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Pani Adriana Rukat Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej jednocześnie Prezes Lokalnej Grupy Działania ,,ZIELONE SIOŁO”, Pan Adam Brzózka Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.
     Gościem honorowym uroczystości w imieniu Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego był Pan Sławomir Ignaczak Kierownik Departamentu Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
W uroczystości udział także wzięli: Radni Rady Gminy w Bogutach-Piankach, liczne grono leśników, pracownicy Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu, dyrektorzy i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu ostrowskiego.
Przewodniczący Kapituły Pan Prof. Włodzimierz Kluciński przedstawił informację o laureatach, odczytał werdykt i razem z Panem Romanem Świerżewskim Dyrektorem Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach- Piankach wręczył medale.
O liście laureatów zdecydowała Kapituła Medalu, w której składzie opiniowali:
Pan Prof. Włodzimierz Kluciński Przewodniczący Kapituły, Pani mgr inż. Wiesława Borek wieloletnia działaczka na rzecz ochrony Sadów Żoliborskich, prof. Adam Dobroński Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pani mgr Marta Kamińska Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 im. ks. płk. A. Warakomskiego w Jasienicy, Pan prof. Mirosław Kleczkowski Kierownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej w Warszawie, Pan mgr Krzysztof Mielnikiewicz Specjalista ds. tematyki łowieckiej, Pani mgr inż. Dorota Starczewska Dyrektor Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Siedlcach, Pani inż. Marianna Skowron Prezes Stowarzyszenia ,,Nasze Boguty”, Pan mgr inż. Marek Taradejn Rzecznik Prasowy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pan Jerzy Żochowski Rolnik z Bogut-Pianek.
Lauretami  Medalu im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w 2016 r. zostali:
•    Pan Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski za popularyzację postaci Wiktora Ignacego Godlewskiego i ochronę przyrody w powiecie ostrowskim,
•    Dr Andrzej Kruszewicz za popularyzację wiedzy o faunie świata, w szczególności ptaków,
•    Miejski Ogród ZOO w Warszawie za działalność popularyzacyjną – edukacyjną w dziedzinie zoologii i ochrony środowiska,
•    Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych Leśne Studio Filmowe w Biedoniu za działanie na rzecz krzewienia piękna polskiej przyrody oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa,
•    Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim za działalność edukacyjną dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przyrody.
W dalszej części Kierownik Departamentu Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego  Pan Sławomir Ignaczak pogratulował wytrwałości laureatom i wręczył w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika dyplomy gratulacyjne.
Następnie głos zabrał Pan Starosta Zbigniew Kamiński, który złożył tegorocznym laureatom gratulacje i wręczył listy okolicznościowe. Stwierdził, że on sam jako Starosta, a jednocześnie nauczyciel i przez wiele lat dyrektor Gimnazjum w Jasienicy, przywiązuje wielka wagę do problematyki ochrony środowiska i edukacji w tym obszarze. Podkreślił magnetyzm tego miejsca, gdzie urodził się tak wspaniały człowiek, jak Wiktor Ignacy Godlewski. Przypomniał także o organizowanej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. ks. płk. A. Warakomskiego corocznej Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej imienia przyrodnika, nad którą objął patronat.
Podczas uroczystości Prof. Włodzimierz Kluciński i Pan Starosta Zbigniew Kamiński wręczyli kwiaty i wyrazili słowa podziękowania Pani Wiesławie Borek za długoletnią, społeczną pracę w Kapitule Medalu.
Pani Adriana Rukat Prezes Lokalnej Grupy Działania ,,ZIELONE SIOŁO” wręczyła kwiaty Panu Staroście Zbigniewowi Kamińskiemu i skierowała podziękowanie za owocną współpracę, wysiłek, zaangażowanie i troskę wyrażającą się podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań i inicjatyw służących rozwojowi lokalnej społeczności. Jednocześnie życzyła dalszych sukcesów zawodowych oraz wytrwałości w realizowaniu nowych wyzwań.
Na zakończenie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach zaprosił gości i laureatów do obejrzenia filmu pt. ,,Niemy Krzyk” poświęconego obecnej sytuacji w Puszczy Białowieskiej, gdzie od kilku lat trwa masowe występowanie kornika drukarza – największego wroga świerka. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z  prezentacjami przygotowanymi przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, które dotyczyły promowania sposobów na zdrowe życie z myślą o naturze.

Opracowała: Monika Szwarc

 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015