Herb Powiatu Ostrowskiego

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Świerże-Kończany jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne

09.07.201515:28

 

2015-07-20 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Świerże-Kończany jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne
2015-07-09 Ogłoszenie - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Świerże-Kończany jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne
2015-07-09

SIWZ - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Białe-Kwaczoły jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki, obrębu Godlewo-Mierniki i obrębu Godlewo-Warsze jednostka ewidencyjna Nur

Załączniki SIWZ

 1. Załącznik Nr 1 – formularz oferty
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 3. Załącznik Nr 3 – wykaz usług
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 4. Załącznik Nr 4 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie o uprawnieniach zawodowycha
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 6. Załącznik Nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 7. Załącznik Nr 7 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
                            - do pobrania wersja do edycji; wersja do wydruku pdf;
 8. Załącznik Nr 8 – projekt umowy
                            - do pobrania wersja do wydruku pdf;
 9. Załącznik Nr 9 – projekt modernizacji egib obrębu Świerże-Kończany
                            - do pobrania wersja do wydruku pdf;
  1. Zał 1 do projektu modernizacji egib obrębu Świerże-Kończany – Wykaz działek obejmujących grunty o niejednorodnym stanie prawnym.
  2. Zał 2 do projektu modernizacji egib obrębu Świerże-Kończany  – Orientacyjna lokalizacja działek ewidencyjnych z budynkami usytuowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie granic tych działek, dla których może wystąpić kolizja wzajemnego położenia budynku z granicami działek na mapie ewidencyjnej.
  3. Zał. nr 3 do projektu modernizacji egib obrębu Świerże-Kończany  – Lokalizacja działek ewidencyjnych, dla których należy ustalić przebieg granic w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie EGiB,
   

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015