Herb Powiatu Ostrowskiego

Powiatowy Branżowy Katalog Firm

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska” prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą”, stworzyło Powiatowy Branżowy Katalog Firm, który zawiera informacje o firmach świadczących usługi w zakresie dokumentów wymaganych przy załatwianiu spraw administracyjnych w tutejszym urzędzie.
Celem stworzenia katalogu firm jest udostępnienie pełnej informacji i umożliwienie wyboru firmy bądź osoby fizycznej świadczącej określone usługi, których wykonanie jest konieczne lub może być pomocne w uzyskaniu rozstrzygnięcia organu administracyjnego.
Każda firma świadcząca na terenie Powiatu Ostrowskiego usługi w zakresie:

 

 1. usługi geodezyjne;
 2. usługi architektoniczne;
 3. usługi projektowe z zakresu budownictwa;
 4. usługi notarialne;
 5. usługi pogrzebowe;
 6. usługi fotograficzne;
 7. szpitale, przychodnie;
 8. stacje kontroli pojazdów;
 9. ośrodki szkolenia kierowców;
 10. opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, m.in.:
  • Operaty wodno – prawne,
  • Raporty oddziaływania na środowisko,
  • Studium Ochrony Powietrza Atmosferycznego,
  • Przeglądy ekologiczne,
  • Programy Ochrony Środowiska,
  • Plany Gospodarki Odpadami,
  • Programy Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne dla przedsiębiorstw i spółek,
  • Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
  • Projekty Prac Rekultywacyjnych,
  • Ekspertyzy i opinie dotyczące oddziaływania na środowisko;
 11. opracowanie dokumentacji w zakresie gospodarki leśnej, m.in.:
  • Uproszczone Plany Urządzania Lasu;
 12. opracowanie dokumentacji w zakresie geologii złożowej i inżynierskiej;


może zgłosić chęć bezpłatnego umieszczenia danych dotyczących swojej firmy
w ww. katalogu na stronie www.powiatostrowmaz.pl. W tym celu należy wydrukować i wypełnić dany formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu pod adres:
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Istnieje możliwość ciągłej aktualizacji danych zawartych w Powiatowym Branżowym Katalogu Firm znajdującym się na stronie www.powiatostrowmaz.pl.
W tym celu należy wydrukować i wypełnić zamieszczony formularz aktualizacyjny i dostarczyć do Starostwa Powiatowego Ostrowi Mazowieckiej.

Katalog Firm wg, branży

 

 

 

            Więcej wydarzeń

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

  Kalendarium

  NPP z na s

  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015