Herb Powiatu Ostrowskiego

 dla rozwoju Mazowsza


 

Podpisanie umowy z Wykonawcą na roboty budowlane

     W dniu 28 maja 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej reprezentowanym przez Dyrektora Włodzimierza Kazimierskiego a Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Wiktora Budzichowskiego na realizację Projektu pn. „Modernizacja budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu V  Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu  Działania 5.2 „Rewitalizacja miasta”.
     Przedmiotem zawartej umowy są roboty budowlane na łączną kwotę 3.581.306,08 zł brutto w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 65,50% kosztów kwalifikowalnych, natomiast wkład własny Powiatu stanowi 34,50% kosztów kwalifikowalnych.
     W wyniku realizacji Projektu zostanie wyremontowany budynek Liceum Ogólnokształcącego oraz przebudowana zostanie wieża dla potrzeb szkolnego obserwatorium astronomicznego.
     W efekcie końcowym realizacja Projektu przyczyni się do znaczącej odnowy szkoły, a tym samym poprawy jej wizerunku.

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Galeria zdjęć

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015