Herb Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenia dotyczące przetargów w trybie zamówień publicznych – szukaj w zakładce zamówienia publiczne 

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki - IV edycja

13.12.2018

10:09

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

czytaj więcej »
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2019 w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

12.12.2018

16:10

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 11 grudnia 2018 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą: ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2019 w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE DLA WYKONAWCÓW KP Małkinia Górna – postępowanie przetargowe na remont wewnętrzny

29.11.2018

14:32

Kamil

Starosta Ostrowski informuje, że na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w trybie art. 4 pkt 8 na wyłonienie wykonawcy zadania remontowego pn.:

„KP Małkinia Górna – remont wewnętrzny”

czytaj więcej »
Projekt "Aktywny Absolwent"

21.11.2018

13:06

Kamil

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych informuje o projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

czytaj więcej »
Informacja Starosty Ostrowskiego o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podbielko.

07.11.2018

15:16

Kamil

Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.05.2017r., zwanego dalej „k.p.a.” oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2017r. poz.935)  oraz art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703), zwanej dalej „ustawą” w związku z tym, iż decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 25 września 2018 r., znak: GN.6622.10.2017                          o nieustaleniu wykazu uprawnionych,  o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podbielko, stała się ostateczna,

 

czytaj więcej »
Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

24.10.2018

15:29

Kamil

Na posiedzeniu w dniu 19 października 2018 r. Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Po co nam teatr?” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 ze zm.) podjął uchwałę Nr 507/177/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.

czytaj więcej »

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015