Herb Powiatu Ostrowskiego

mes 2071027

Ekonomia społeczna, zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES)1, to „sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.”

Zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej”, podmioty ekonomii społecznej należą do czterech głównych grup:

  • przedsiębiorstw społecznych;
  • podmiotów reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej;
  • podmiotów działających w sferze pożytku publicznego - organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;
  • podmiotów sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy:

  - organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski
   wspierają realizację celów statutowych;

  - zakłady aktywności zawodowej;

  - spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;

  - pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.

Zgodnie z powyższą definicją prowadzone są rejestry centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego.

_______________________________________________________________

1 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa 2014, źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego  Link: http://pozytek.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3495.html, Data dostępu: 14.02.2017 r.

 

Zestawienie podmiotów ekonomii społecznej w podziale na powiaty województwa mazowieckiego oraz logotypy, które umożliwią umieszczenie baneru na stronie znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/zakladka-z-podmiotami-ekonomii-spolecznej/

 

 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.es.mcps-efs.pl oraz profilu facebook www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu, na których dostępne
są bieżące informacje na temat mazowieckiej ekonomii społecznej.

            Więcej wydarzeń

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

NPP z na s

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015