Herb Powiatu Ostrowskiego

Kierunki kształcenia absolwentów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zaakceptował zawody, w których będą kształcić  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.

Uchwała Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr 221/83/2020 z dnia 22 kwietnia2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

            Technikum Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego

 • Technik technologii drewna
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik budownictwa
 • Technik logistyk
 • Technik informatyk
 • Technik elektryk                   - nowy kierunek

            Branżowa Szkoła I stopnia

 • Kierowca – mechanik

            Branżowa Szkoła II stopnia

 • Technik transportu drogowego - nowy kierunek

 

Kierunek kształcenia technik technologii drewna uruchomiony był w związku z podpisaniem pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Fabryką Mebli FORTE S.A umowy o wzajemnej współpracy, w ramach której FORTE S.A. zapewnia praktyki, staże, wycieczki zawodowe itp. przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i technologii. Absolwenci tej szkoły będą mieli preferencje w zatrudnieniu, na atrakcyjnych warunkach w FORTE S.A.

Szczegółowe informacje o wszystkich kierunkach kształcenia i zawodach, zasadach naboru oraz druk podania o przyjęcie do szkoły można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zs1.ostrowmaz.com lub uzyskać w sekretariacie szkoły, numer telefonu: 29 746 24 71.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

            Technikum Nr 2 im. Powstańców Styczniowych w Ostrowi Mazowieckiej

 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • Technik spedytor
 • Technik handlowiec
 • Technik rachunkowości            - nowy kierunek

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Powstańców Styczniowych (wielozawodowa)

 • Fryzjer
 • Cieśla
 • Murarz-tynkarz
 • Dekarz
 • Monter izolacji budowlanych
 • Elektryk
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Przetwórca mięsa
 • Stolarz
 • Krawiec
 • Blacharz samochodowy
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Kucharz
 • Elektromechanik
 • Mechatronik                                          - nowy kierunek
 • Automatyk                                            - nowy kierunek
 • Operator obrabiarek skrawających      - nowy kierunek
 • Ślusarz                                                 - nowy kierunek

W związku z podpisaniem porozumień o sprawozdaniu patronatu, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej objął patronat nad uczniami kształcącymi się w zawodzie  technik ekonomista natomiast Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych Ziemi Ostrowski objęło patronat nad uczniami kształcącymi się w zawodzie technik spedytor.

Dzięki współpracy uczniowie mają zapewnione praktyki zawodowe, możliwość wyjazdów na staże oraz wycieczki dydaktyczne. Dla uczniów z najlepszymi wynikami fundowane są stypendia i nagrody.

Szczegółowe informacje o wszystkich kierunkach kształcenia i zawodach, zasadach naboru oraz druk podania o przyjęcie do szkoły można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.ekonomik.szkola.pl  lub uzyskać w sekretariacie szkoły, numer telefonu: 29 746 33 71.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W MAŁKINI GÓRNEJ

Technikum

 • Technik transportu kolejowego
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego      - nowy kierunek

Branżowa Szkoła I stopnia

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Kucharz

 

Kierunek technik transportu kolejowego uruchomiony był w związku z porozumieniem podpisanym przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej a PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Warszawie. Dodatkowo Powiat Ostrowski podpisał porozumienie  z „Kolejami Mazowieckimi – KM” sp. z o. o  o  współpracy na rzecz rozwoju i kształcenia uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej w zawodach związanych z kolejnictwem.

Atrakcją tego kierunku jest gwarancja zatrudnienia, po ukończeniu szkoły, dla najlepszych absolwentów w placówkach PKP i Kolei Mazowieckich. Dla uczniów z  najlepszymi wynikami fundowane są stypendia. Dzięki współpracy uczniowie mają zapewnione praktyki zawodowe  w placówkach PKP i  Kolei  Mazowieckich z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii.

Szczegółowe informacje o wszystkich kierunkach kształcenia i zawodach, zasadach naboru oraz druk podania o przyjęcie do szkoły można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zsmalkinia.pl lub uzyskać w sekretariacie szkoły, numer telefonu: 29 644 86 25.

Wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, oferują nowoczesną bazę dydaktyczną, możliwość rozwoju w różnego rodzaju kołach zainteresowań, atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju i za granicą  w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeżeli chcecie zdobyć atrakcyjny zawód, dający możliwość dalszego kształcenia i zatrudnienia, skorzystajcie z oferty, proponowanej przez szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.

SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH (kształcące w systemie zaocznym)

Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

 • Technik usług kosmetycznych
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun medyczny

Linki do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 

 

 

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

  Kalendarium

  NPP z na s

  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015