Herb Powiatu Ostrowskiego

Europejski Rok Osób Starszych

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Rok 2012 ogłoszono Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Celem Roku będzie upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem. W Europie żyjemy dziś w dobrym zdrowiu dłużej niż kiedykolwiek wcześniej i ważne są korzyści, jakie z tego wynikają:

  • możliwość przedłużenia aktywności zawodowej i dzielenia się swoim doświadczeniem,
  • przedłużenie aktywnego udziału w życiu społecznym,
  • więcej czasu na to, by cieszyć się dobrym zdrowiem i realizować swoje marzenia. 

W społeczeństwach, w których liczba osób starszych szybko wzrasta niezwykle ważne jest też utrzymanie solidarności międzypokoleniowej.

 Rok Aktywności Osób Starszych ma sprzyjać poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań dla gospodarczych i społecznych wyzwań, przed którymi staje się Europa. Ma także pomóc osobom starszym zachować dobre zdrowie fizyczne i psychiczne oraz być aktywniejszymi na rynku pracy i w społecznościach lokalnych.
 Więcej informacji na temat obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej można znaleźć na stronie poniższej internetowej:
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=970&langId=pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015