Herb Powiatu Ostrowskiego

Archiwum wiadomości - Organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2019 w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

12.12.2018

16:10

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 11 grudnia 2018 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą: ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2019 w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »
Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

24.10.2018

15:29

Kamil

Na posiedzeniu w dniu 19 października 2018 r. Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Po co nam teatr?” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 ze zm.) podjął uchwałę Nr 507/177/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.

czytaj więcej »
Konkursy dotyczące usług społecznych i zdrowotnych

31.08.2018

09:41

Kamil

Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  uprzejmie informuję, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła dwa konkursy na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych:

czytaj więcej »

2017-12-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2018 w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

2017-12-14

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

2017-11-16

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2017-11-08

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Patriotyczny z okazji 99. rocznicy odzyskania Niepodległości”

2017-11-07

Dzięki pomocy Fabryk Mebli „FORTE” S.A. oraz Starosty Ostrowskiego dorośli mieszkańcy naszego powiatu odwiedzili warszawski teatr.

2017-11-06

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego pn. „REGINALNE ZWYCZAJE ANDRZEJKOWE" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

2017-10-31

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-10-11

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „REGIONALNE ZWYCZAJE ANDRZEJKOWE"

2017-09-15

Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o naborze kandydatów na członków
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

2017-09-04

Współpraca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony terytorialnej w Ciechanowie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 r.

2017-08-29

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – edycja 2017

2017-07-05

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

2017-06-22

Spółdzielnia Socjalna „Amelia” z Ostrowi Mazowieckiej została wyróżniona znakiem Marka Ekonomii Społecznej na 2017 r.

2017-06-14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2017

2017-05-19

UWAGA! Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych złożeniem ofert w ramach otwartego konkursu ofert

2017-05-10

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2017-03-02

Kampania „SAM ZDECYDUJ! PRZEKAŻ 1% NA MAZOWIECKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”

2017-01-20

Nabór wniosków w ramach Programu „Razem bezpieczniej”

2016-12-14

Projekt pn. ,,Bliżej rynku pracy”

2016-11-24

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2017 w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej   

2016-11-09

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

2016-11-09

Wyróżnienie dla Spółdzielni Socjalnej ,,Amelia” w Ogólnopolskim Konkursie LODOŁAMACZE 2016

2016-10-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2016-10-20

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

2016-09-30

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

2016-09-02

Konkurs pn. ,, Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

2016-09-01

Wakacyjna Akademia dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy i liderów lokalnych działających na rzecz lokalnych społeczności

2016-08-25

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 395) 

2016-08-11

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nurskie spotkania teatralne"

2016-07-27

Konkurs na Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

2016-07-27

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

2016-07-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2016

2016-07-14

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi zaprasza na szkolenie

2016-06-22

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych

2016-06-20

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

2016-06-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-05-17

Działalność Koła Wędkarskiego Nr 34 w Komorowie

2016-04-13

I Festiwal Integracyjnych Form Tanecznych

2016-02-05

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne

2016-01-28

Konsultacje zmiany Programu Współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2015-10-19

Seminarium dla organizacji pozarządowych

2015-06-03

Szkolenie pn. : .”(eS) w sieci dobrych połączeń – nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej”

2015-06-01

Roczny program współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

2015-04-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2015-03-24

Rozpoczął się nabór wniosków do FIO – Mazowsze Lokalnie 2015

2015-03-18

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2015-02-18

Rada Powiatu na IV Sesji w dniu 12 lutego 2015 roku przyjeła Programu Współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

2015-01-15

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

2014-12-23

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

2014-09-25

XV  MAZOWIECKI SPINNING BUGU


2014-08-22

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”


2014-08-22

XV MAZOWIECKI SPINNING BUGU o Puchar Prezesa Koła PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej


2014-08-20

Weź udział w konkursie fotograficznym „Senior w obiektywie i za obiektywem”


2014-07-28

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Przystań" ogłasza nabór na realizację zadania ze środków Wojewody Mazowieckiego.


2014-07-11

Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce zaprasza na seminarium nt. „Projekt partycypacyjny jako narzędzie rozwoju społeczności lokalnej”


2014-07-09

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”


2014-05-26

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok


2014-04-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


2014-01-22

Konkurs pt. „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polityki zagranicznej 2014”


2013-09-19

Bezpłatne seminarium „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”


2013-09-17

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu: „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”


2013-09-06

Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT)


 2013-08-27

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”


 2013-06-18

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia „Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”


2013-06-11

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


2013-04-26

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Forum dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego                                      28.03.2013


 

 

 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu „Równać Szanse 2012” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

 

 

Projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”

Plik PDF(rozmiar: 145.4kb)Inkubator Ekonomii Społecznej w Wąsewie.

 

 Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA rozpoczyna realizację projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”.

 Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

 


 

 

 

Projekt pt. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”

 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Sebastian Szolnoki
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015