Herb Powiatu Ostrowskiego

Zdrowie

 


 
Data Wydarzenie

Placówkami ochrony zdrowia publicznego, w których osoby uprawnione świadczą w szczególności
usłgi farmaceutyczne są apteki.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w   dni powszednie i   w soboty  

Lp.

Miejscowość

Siedziba (nazwa, ulica)

Godziny otwarcia/zamknięcia w dni powszednie

Godziny otwarcia/zamknięcia w soboty

1.

Ostrów Maz.

Apteka ul. 3 Maja 70

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

2.

Ostrów Maz.

Apteka ul. 3 Maja 48

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

3.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Okrzei 3

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

4.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Jagiellońska 7

8.00 – 20.00

9.00 – 17.00

5.

Ostrów Maz.

Apteka BELLIS s.c.
ul. Armii Krajowej 4

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

6.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Sikorskiego 48

8.00 – 20.00

9.00 – 15.00

7.

Ostrów Maz.

Apteka TP s.c.
ul. Płk Karola Piłata 20 A

poniedziałek 7.00 - 21.00
wtorek - piątek- 8.00 - 20.30

sobota 8.00 – 16.00
niedziela 9.00 - 14.00

8.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Małkińska 112

8.00 – 20.00

8.00 – 15.00

9.

Ostrów Maz.

Apteka „RODZINNA”
ul. Taczanowskiego 6

8.00 – 20.00

8.00 – 16.00

10.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Kościuszki 24

8.00 – 20.00

8.00 – 16.00

11.

Ostrów Maz.

Apteka Dr. MAX
ul. Mieczkowskiego 23

8.00 – 20.00

8.00 – 19.00
niedziela 9.00 – 18.00

12.

Ostrów Maz.

Apteka
„Na Partyzantów
Nowa Farmacja”
ul. Partyzantów 15 lok. 3

8.00 – 20.00

8.00 – 16.00

13.

Ostrów Maz.

Apteka SOKRATES
ul. 3 Maja 38

8.00 – 20.00

8.00 – 15.00

14.

Komorowo

Punkt apteczny
ul. Bociańskiego 45

8.00 - 18.00

9.00 – 15.00

15.

Jelonki

Punkt apteczny Jelonki 31

8.30 - 16.30

-

16.

Jasienica

Punkt apteczny - Karol Rogaski
ul. Pawła Jasienicy 29

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek,
8.00 - 16.00
środa
10.00 - 18.00


-

17.

Andrzejewo

Apteka ARS MEDICA
ul. Warszawska 36

8.00 – 16.00

-

18.

Małkinia Górna

Apteka ul. Biegańskiego 3

8.00 – 18.00

8.00 – 14.00

19.

Małkinia Górna

Apteka ul. Nurska 33

7.00 – 20.00

7.00 – 15.00

20.

Małkinia Górna

Apteka ul. Ostrowska 15 A

8.30 – 17.30

-

21.

Nur

Apteka T&P s.c.
ul Rynek 10 lok 1

8.00 - 18.00

8.00 - 13.00

22.

Prostyń

Punkt apteczny   Prostyń 165

8.30 – 16.30

-

23.

Wąsewo

Apteka „Panaceum”
ul. Goworowska 39A

8.00 – 17.00

-

24.

Stary Lubotyń

Punkt apteczny
St. Lubotyń 42

8.30 – 15.30

-

25.

Brok

Apteka ul. Jana Pawła II 36

8.30 – 18.00

9.00 – 14.00

26.

Zaręby Kościelne

Punkt apteczny
ul. Kowalska 16A

8.00 – 15.00
oraz 16.30 – 18.00

-

27.

Boguty Pianki

Punkt apteczny
ul. Targowa 17

8.00 – 14.00
16.00 - 18.00

-

28.

Szulborze Wielkie

Punkt apteczny
ul. Jana Pawła II 2A

poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

-

 

Rozkład dyżurów całodobowych w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy w roku 2015 aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Lp.

Miejscowość

Siedziba (nazwa, ulica)

Dyżury

1.

Ostrów Maz.

Apteka BELLIS s.c.
ul. Armii Krajowej 4

04.I, 17.I., 30.I., 12.II., 25.II., 10.III., 23.III., 05.IV., 18.IV., 01.V., 14.V., 27.V., 09.VI., 22.VI., 05.VII., 18.VII., 31.VII., 13.VIII., 26.VIII., 08.IX., 21.IX., 04.X., 17.X., 30.X., 12.XI., 25.XI., 08.XII., 21.XII.

2.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Jagiellońska 7

05.I., 18.I., 31.I., 13.II., 26.II., 11.III., 24.III., 06.IV., 19.IV., 02.V., 15.V., 28.V., 10.VI., 23.VI., 06.VII., 19.VII., 01.VIII., 14.VIII., 27.VIII., 09.IX., 22.IX., 05.X., 18.X., 31.X., 13.XI., 26.XI., 09.XII., 22.XII.

3.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Kościuszki 24

06.I., 19.I., 01.II., 14.II., 27.II., 12.III., 25.III., 07.IV., 20.IV., 03.V., 16.V., 29.V., 11.VI., 24.VI., 07.VII., 20.VII., 02.VIII., 15.VIII., 28.VIII., 10.IX., 23.IX., 06.X., 19.X., 01.XI., 14.XI., 27.XI., 10.XII., 23.XII.,

4.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. 3 Maja 48

07.I., 20.I., 02.II., 15.II., 28.II., 13.III., 26.III., 08.IV., 21.IV., 04.V., 17.V.,  30.V., 12.VI., 25.VI., 08.VII., 21.VII., 03.VIII., 16.VIII., 29.VIII., 11.IX., 24.IX., 07.X., 20.X., 02.XI., 15.XI., 28.XI., 11.XII., 24.XII.,

5.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. 3 Maja 70

08.I., 21.I., 03.II., 16.II., 01.III., 14.III., 27.III., 09.IV., 22.IV., 05.V., 18.V.,  31.V., 13.VI., 26.VI., 09.VII., 22.VII., 04.VIII., 17.VIII., 30.VIII., 12.IX., 25.IX., 8.X., 21.X., 03.XI., 16.XI., 29.XI., 12.XII., 25.XII.,

6.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Małkińska 112

09.I., 22.I., 04.II., 17.II., 02.III., 15.III., 28.III., 10.IV., 23.IV., 06.V., 19.V., 01.VI., 14.VI., 27.VI., 10.VII., 23.VII., 05.VIII., 18.VIII., 31.VIII., 13.IX., 26.IX., 09.X., 22.X., 04.XI., 17.XI., 30.XI., 13.XII., 26.XII.,

7.

Ostrów Maz.

Apteka Dr. MAX
ul. Mieczkowskiego 23

10.I.,23.I., 05.II., 18.II., 03.III., 16.III., 29.III., 11.IV., 24.IV., 07.V., 20.V.,  02.VI., 15.VI.,  28.VI., 11.VII., 24.VII., 06.VIII., 19.VIII., 01.IX., 14.IX., 27.IX.,  10.X., 23.X., 05.XI., 18.XI., 01.XII., 14.XII., 27.XII.,

8.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Okrzei 3

11.I., 24.I., 06.II.,19.II., 04.III., 17.III., 30.III., 12.IV., 25.IV., 08.V., 21.V., 03.VI.,  16.VI., 29.VI., 12.VII., 25.VII., 07.VIII., 20.VIII., 02.IX., 15.IX., 28.IX., 11.X.,  24.X., 06.XI., 19.XI., 02.XII., 15.XII., 28.XII.,

9.

Ostrów Maz.

Apteka TP s.c.
ul. Płk. Karola Piłata 20 A

12.I., 25.I., 07.II., 20.II., 05.III., 18.III., 31.III., 13.IV., 26.IV., 09.V., 22.V.,  04.VI., 17.VI., 30.VI., 13.VII., 26.VII., 08.VIII., 21.VIII., 03.IX., 16.IX., 29.IX.,  12.X., 25.X., 07.XI., 20.XI., 03.XII., 16.XII., 29.XII.,

10.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Sikorskiego 48

13.I., 26.I., 08.II., 21.II., 06.III., 19.III., 01.IV., 14.IV., 27.IV., 10.V., 23.V.,   05.VI., 18.VI., 01.VII., 14.VII., 27.VII., 09.VIII., 22.VIII., 04.IX., 17.IX., 30.IX.,  13.X., 26.X., 08.XI., 21.XI., 04.XII., 17.XII., 30.XII.,

11.

Ostrów Maz.

Apteka „RODZINNA”
ul. Taczanowskiego 6

01.I., 14.I., 27.I., 09.II., 22.II., 07.III., 20.III., 02.IV., 15.IV., 28.IV., 11.V., 24.V.,  06.VI., 19.VI., 02.VII., 15.VII., 28.VII., 10.VIII., 23.VIII., 05.IX., 18.IX., 01.X.,  14.X., 27.X., 09.XI., 22.XI., 05.XII., 18.XII., 31.XII.,

12.

Ostrów
Maz.

Apteka
„Na Partyzantów
Nowa Farmacja”
ul. Partyzantów 15 lok. 3

02.I., 15.I., 28.I., 10.II., 23.II., 08.III., 21.III., 03.IV., 16.IV., 29.IV., 12.V., 25.V.,  07.VI., 20.VI., 03.VII., 16.VII., 29.VII., 11.VIII., 24.VIII., 06 .IX., 19.IX., 02.X., 15.X., 28.X., 10.XI., 23.XI., 06.XII., 19.XII.,

13.

Ostrów Maz.

Apteka SOKRATES
ul. 3 Maja 38

03.I., 16.I., 29.I., 11.II., 24.II., 09.III., 22.III., 04.IV., 17.IV., 30.IV., 13.V., 26.V., 08.VI., 21.VI., 04.VII., 17.VII., 30.VII., 12.VIII., 25.VIII., 07.IX., 20.IX., 03.X., 16.X., 29.X., 11.XI., 24.XI., 07.XII., 20.XII.,

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Kalendarz
Nawigacja
Nawigacja
Październik 2017
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015