Herb Powiatu Ostrowskiego

Zdrowie

 

Placówkami ochrony zdrowia publicznego, w których osoby uprawnione świadczą w szczególności
usłgi farmaceutyczne są apteki.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w   dni powszednie i   w soboty  

Lp.

Miejscowość

Siedziba (nazwa, ulica)

Godziny otwarcia/zamknięcia w dni powszednie

Godziny otwarcia/zamknięcia w soboty

1.

Ostrów Maz.

Apteka ul. 3 Maja 70

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

2.

Ostrów Maz.

Apteka ul. 3 Maja 48

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

3.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Okrzei 3

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

4.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Jagiellońska 7

8.00 – 20.00

9.00 – 17.00

5.

Ostrów Maz.

Apteka BELLIS s.c.
ul. Armii Krajowej 4

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

6.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Sikorskiego 48

8.00 – 20.00

9.00 – 15.00

7.

Ostrów Maz.

Apteka TP s.c.
ul. Płk Karola Piłata 20 A

poniedziałek 7.00 - 21.00
wtorek - piątek- 8.00 - 20.30

sobota 8.00 – 16.00
niedziela 9.00 - 14.00

8.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Małkińska 112

8.00 – 20.00

8.00 – 15.00

9.

Ostrów Maz.

Apteka „RODZINNA”
ul. Taczanowskiego 6

8.00 – 20.00

8.00 – 16.00

10.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Kościuszki 24

8.00 – 20.00

8.00 – 16.00

11.

Ostrów Maz.

Apteka Dr. MAX
ul. Mieczkowskiego 23

8.00 – 20.00

8.00 – 19.00
niedziela 9.00 – 18.00

12.

Ostrów Maz.

Apteka
„Na Partyzantów
Nowa Farmacja”
ul. Partyzantów 15 lok. 3

8.00 – 20.00

8.00 – 16.00

13.

Ostrów Maz.

Apteka SOKRATES
ul. 3 Maja 38

8.00 – 20.00

8.00 – 15.00

14.

Komorowo

Punkt apteczny
ul. Bociańskiego 45

8.00 - 18.00

9.00 – 15.00

15.

Jelonki

Punkt apteczny Jelonki 31

8.30 - 16.30

-

16.

Jasienica

Punkt apteczny - Karol Rogaski
ul. Pawła Jasienicy 29

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek,
8.00 - 16.00
środa
10.00 - 18.00


-

17.

Andrzejewo

Apteka ARS MEDICA
ul. Warszawska 36

8.00 – 16.00

-

18.

Małkinia Górna

Apteka ul. Biegańskiego 3

8.00 – 18.00

8.00 – 14.00

19.

Małkinia Górna

Apteka ul. Nurska 33

7.00 – 20.00

7.00 – 15.00

20.

Małkinia Górna

Apteka ul. Ostrowska 15 A

8.30 – 17.30

-

21.

Nur

Apteka T&P s.c.
ul Rynek 10 lok 1

8.00 - 18.00

8.00 - 13.00

22.

Prostyń

Punkt apteczny   Prostyń 165

8.30 – 16.30

-

23.

Wąsewo

Apteka „Panaceum”
ul. Goworowska 39A

8.00 – 17.00

-

24.

Stary Lubotyń

Punkt apteczny
St. Lubotyń 42

8.30 – 15.30

-

25.

Brok

Apteka ul. Jana Pawła II 36

8.30 – 18.00

9.00 – 14.00

26.

Zaręby Kościelne

Punkt apteczny
ul. Kowalska 16A

8.00 – 15.00
oraz 16.30 – 18.00

-

27.

Boguty Pianki

Punkt apteczny
ul. Targowa 17

8.00 – 14.00
16.00 - 18.00

-

28.

Szulborze Wielkie

Punkt apteczny
ul. Jana Pawła II 2A

poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

-

 

Rozkład dyżurów całodobowych w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy w roku 2015 aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Lp.

Miejscowość

Siedziba (nazwa, ulica)

Dyżury

1.

Ostrów Maz.

Apteka BELLIS s.c.
ul. Armii Krajowej 4

04.I, 17.I., 30.I., 12.II., 25.II., 10.III., 23.III., 05.IV., 18.IV., 01.V., 14.V., 27.V., 09.VI., 22.VI., 05.VII., 18.VII., 31.VII., 13.VIII., 26.VIII., 08.IX., 21.IX., 04.X., 17.X., 30.X., 12.XI., 25.XI., 08.XII., 21.XII.

2.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Jagiellońska 7

05.I., 18.I., 31.I., 13.II., 26.II., 11.III., 24.III., 06.IV., 19.IV., 02.V., 15.V., 28.V., 10.VI., 23.VI., 06.VII., 19.VII., 01.VIII., 14.VIII., 27.VIII., 09.IX., 22.IX., 05.X., 18.X., 31.X., 13.XI., 26.XI., 09.XII., 22.XII.

3.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Kościuszki 24

06.I., 19.I., 01.II., 14.II., 27.II., 12.III., 25.III., 07.IV., 20.IV., 03.V., 16.V., 29.V., 11.VI., 24.VI., 07.VII., 20.VII., 02.VIII., 15.VIII., 28.VIII., 10.IX., 23.IX., 06.X., 19.X., 01.XI., 14.XI., 27.XI., 10.XII., 23.XII.,

4.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. 3 Maja 48

07.I., 20.I., 02.II., 15.II., 28.II., 13.III., 26.III., 08.IV., 21.IV., 04.V., 17.V.,  30.V., 12.VI., 25.VI., 08.VII., 21.VII., 03.VIII., 16.VIII., 29.VIII., 11.IX., 24.IX., 07.X., 20.X., 02.XI., 15.XI., 28.XI., 11.XII., 24.XII.,

5.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. 3 Maja 70

08.I., 21.I., 03.II., 16.II., 01.III., 14.III., 27.III., 09.IV., 22.IV., 05.V., 18.V.,  31.V., 13.VI., 26.VI., 09.VII., 22.VII., 04.VIII., 17.VIII., 30.VIII., 12.IX., 25.IX., 8.X., 21.X., 03.XI., 16.XI., 29.XI., 12.XII., 25.XII.,

6.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Małkińska 112

09.I., 22.I., 04.II., 17.II., 02.III., 15.III., 28.III., 10.IV., 23.IV., 06.V., 19.V., 01.VI., 14.VI., 27.VI., 10.VII., 23.VII., 05.VIII., 18.VIII., 31.VIII., 13.IX., 26.IX., 09.X., 22.X., 04.XI., 17.XI., 30.XI., 13.XII., 26.XII.,

7.

Ostrów Maz.

Apteka Dr. MAX
ul. Mieczkowskiego 23

10.I.,23.I., 05.II., 18.II., 03.III., 16.III., 29.III., 11.IV., 24.IV., 07.V., 20.V.,  02.VI., 15.VI.,  28.VI., 11.VII., 24.VII., 06.VIII., 19.VIII., 01.IX., 14.IX., 27.IX.,  10.X., 23.X., 05.XI., 18.XI., 01.XII., 14.XII., 27.XII.,

8.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Okrzei 3

11.I., 24.I., 06.II.,19.II., 04.III., 17.III., 30.III., 12.IV., 25.IV., 08.V., 21.V., 03.VI.,  16.VI., 29.VI., 12.VII., 25.VII., 07.VIII., 20.VIII., 02.IX., 15.IX., 28.IX., 11.X.,  24.X., 06.XI., 19.XI., 02.XII., 15.XII., 28.XII.,

9.

Ostrów Maz.

Apteka TP s.c.
ul. Płk. Karola Piłata 20 A

12.I., 25.I., 07.II., 20.II., 05.III., 18.III., 31.III., 13.IV., 26.IV., 09.V., 22.V.,  04.VI., 17.VI., 30.VI., 13.VII., 26.VII., 08.VIII., 21.VIII., 03.IX., 16.IX., 29.IX.,  12.X., 25.X., 07.XI., 20.XI., 03.XII., 16.XII., 29.XII.,

10.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Sikorskiego 48

13.I., 26.I., 08.II., 21.II., 06.III., 19.III., 01.IV., 14.IV., 27.IV., 10.V., 23.V.,   05.VI., 18.VI., 01.VII., 14.VII., 27.VII., 09.VIII., 22.VIII., 04.IX., 17.IX., 30.IX.,  13.X., 26.X., 08.XI., 21.XI., 04.XII., 17.XII., 30.XII.,

11.

Ostrów Maz.

Apteka „RODZINNA”
ul. Taczanowskiego 6

01.I., 14.I., 27.I., 09.II., 22.II., 07.III., 20.III., 02.IV., 15.IV., 28.IV., 11.V., 24.V.,  06.VI., 19.VI., 02.VII., 15.VII., 28.VII., 10.VIII., 23.VIII., 05.IX., 18.IX., 01.X.,  14.X., 27.X., 09.XI., 22.XI., 05.XII., 18.XII., 31.XII.,

12.

Ostrów
Maz.

Apteka
„Na Partyzantów
Nowa Farmacja”
ul. Partyzantów 15 lok. 3

02.I., 15.I., 28.I., 10.II., 23.II., 08.III., 21.III., 03.IV., 16.IV., 29.IV., 12.V., 25.V.,  07.VI., 20.VI., 03.VII., 16.VII., 29.VII., 11.VIII., 24.VIII., 06 .IX., 19.IX., 02.X., 15.X., 28.X., 10.XI., 23.XI., 06.XII., 19.XII.,

13.

Ostrów Maz.

Apteka SOKRATES
ul. 3 Maja 38

03.I., 16.I., 29.I., 11.II., 24.II., 09.III., 22.III., 04.IV., 17.IV., 30.IV., 13.V., 26.V., 08.VI., 21.VI., 04.VII., 17.VII., 30.VII., 12.VIII., 25.VIII., 07.IX., 20.IX., 03.X., 16.X., 29.X., 11.XI., 24.XI., 07.XII., 20.XII.,

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat na terenie powiatu ostrowskiego

24.01.2018

14:20

Na prośbę LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia w Gdyni informujemy o możliwości wykonania badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat.
Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

czytaj więcej »
Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie LUX MED

19.12.2017

08:34

Firma LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie
w dniu 10 stycznia 2018 r., plac przy Ratuszu Miejskim, ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej .

czytaj więcej »
zmiana w dyżurach aptek

12.12.2017

15:10

UWAGA!

MIESZKAŃCY POWIATU OSTROWSKIEGO

uprzejmie informuje się, że:

nastąpiła zmiana w dyżurach aptek

w miesiącu grudniu 2017 r.

czytaj więcej »
  • ...
  • 1


 

Data Wydarzenie
2017-11-14 Zmiana w dyżurach aptek -Listopad 2017
2017-10-30 Zmiana nocnego dyżuru apteki - 31.10.2017 r.
2017-10-19 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 23 października 2017 r.
2017-10-12 Zmiana nocnego dyżuru apteki - 15.10.2017 r.
2017-10-05 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 9 października 2017 r.
2017-10-02 Bezpłatne badania mammograficzne
2017-09-21 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 25 września 2017 r.
2017-09-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 11 września 2017 r.
2017-08-23 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 28 sierpnia 2017 r.
2017-07-27 Konkurs dla krwiodawców "KREW DAREM ŻYCIA"
2017-07-20 SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej z Tytułem ,,Mazowieckiej Firmy Roku”
w kategorii: Medycyna
2017-07-19 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 24 lipca 2017 r.
2017-07-10 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 12 czerwca 2017 r.
2017-06-26 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 12 czerwca 2017 r.
2017-06-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 12 czerwca 2017 r.
2017-05-19 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 22 maja 2017 r.
2017-05-08 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 8 maja 2017 r.
2017-04-18 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 24 kwietnia 2017 r.
2017-04-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 10 kwietnia 2017 r.
2017-03-21 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 27 marca 2017 r.
2017-03-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 13 marca 2017 r.
2017-02-20 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 27 lutego 2017 r.
2017-02-07 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 13 lutego 2017 r.
2017-01-17 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 23 stycznia 2017 r.
2016-12-30 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 9 stycznia 2017 2017 r.
2016-12-28 Harmonogram poboru krwi na 2017 r
2016-12-14 II Dni Honorowego Krwiodawstwa
2016-12-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 12 grudnia 2016 r.
2016-11-23 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 28 listopada 2016 r.
2016-11-10 Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostepnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w dni powszednie i w soboty w 2017 roku
2016-11-09 Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"
2016-11-09 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 14 listopada 2016 r.
2016-10-26 Zmiana w dyżurach Aptek w miesiącu listopadzie br.
2016-10-25 Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie
2016-10-21 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 24 października 2016 r.
2016-10-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 10 października 2016 r.
2016-09-27 Informacja o zmianie w dyżurach nocnych Aptek na terenie
miasta Ostrów Mazowiecka w miesiącu październiku br.
2016-09-22 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 26 września 2016 r.
2016-09-07 Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy
2016-09-07 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 12 września 2016 r.
2016-09-06 Zmiana w dyżurach aptek w miesiącu wrześniu
2016-08-18 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 22 sierpnia 2016 r.
2016-08-05 zmiana w dyżurach Aptek w miesiącu sierpniu br
206-08-02 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 8 sierpnia 2016 r.
2016-07-21 Uwaga krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 25 lipca 2016 r.
2016-07-05 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 11 lipca 2016 r.
2016-06-09 Pneumokokom mówimy: Szczepimy!
2016-06-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 27 czerwca 2016 r.
2016-06-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 13 czerwca 2016 r.
2016-05-20 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 23 maja 2016 r.
2016-05-04 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 9 maja 2016 r.
2016-04-22 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 25 kwietnia 2016 r.   
2016-04-06 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 11 kwietnia 2016 r.
2016-03-09 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 14 marca 2016 r.
2016-03-09 Powiat Ostrowski w Rankingu Zdrowia Polski
2016-02-17 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 22 lutego 2016 r.
2016-02-05 Bezpłatne badania mammograficzne
2016-02-05 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 8 lutego 2016 r
2016-01-14 Seniorze, nie masz HIV… na pewno?
2016-01-13 UWAGA!!! Bezpłatne badania mammograficzne 1 - 3 luty br.
2016-01-07 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 11 stycznia 2016 r.
2016-01-07 INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW - harmonogram poboru krwi na 2016 rok.
2015-12-22 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 28 grudnia 2015 r.
2015-12-08 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 14 grudnia 2015 r.
2015-11-19 Światowy Dzień Rzucania Palenia
2015-10-23 Uwaga Krwiodawcy - Pobór krwi w dniu 26 października 2015 r.
2015-10-13 Bus kampanii „Ciśnienie na życie” w Ostrowi Mazowieckiej
2015-10-12 Zmiana lokalizacji poboru krwi
2015-10-08 Październik – miesiąc walki z rakiem piersi
2015-06-16 Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 40 – 49 oraz
70 – 75 lat w ramach Funduszy Norweskich
2015-05-21 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 25 maja 2015 r.
2015-05-12

Zaproszenie - Spotkanie organizowane jest z inicjatywy krwiodawców - powołanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

2015-04-30 Spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Warszawie w sprawie funkcjonowania Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowi Mazowieckiej oraz krwiodawstwa w powiecie ostrowskim. 
2015-04-10 Spotkanie Honorowych Dawców Krwi w dniu 21 kwietnia 2015 r.
2015-04-09 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 13 kwietnia 2015 r.
2015-03-19 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 23 marca 2015 r.
2015-03-18 UWAGA! MIESZKAŃCY POWIATU OSTROWSKIEGO
2015-03-04 Spotkanie w sprawie funkcjonowania Klubu Honorowych Dawców Krwi w
Ostrowi Mazowieckiej
pokaż w kalendarz
2015-03-04 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 9 marca 2015 r.
2015-02-27 Plik PDF (rozmiar: 49kb) Dzień Dawcy Szpiku w Ostrowi Mazowieckiej
2015-02-19 Uwaga Krwiodawcy - Spotkanie Honorowych Dawców Krwi
2015-02-18 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 23 lutego 2015 r.
2015-02-05 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 9 lutego 2015 r.
2014-01-08 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 12 stycznia 2015 r.
2014-01-02 UWAGA! MIESZKAŃCY POWIATU OSTROWSKIEGO
2014-12-22 HARMONOGRAM POBORU KRWI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W ROKU 2015
2014-12-16 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 22 grudnia 2014 r.
2014-11-21 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 24 listopada 2014 r.
2014-11-19 20 listopada 2014 roku, Światowy Dzień Rzucania Palenia
2014-11-07 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 10 listopada 2014 r.
2014-11-04 Postój mammobusu w Ostrowi Mazowieckiej
2014-10-22 Blok operacyjny otrzymał imię lek. Witolda Arendarczyka
2014-09-30 Szpital pozyskał prawie 3,5 mln zł na realizację projektu, który umożliwi m.in. internetową rejestrację na wizyty lekarskie
2014-08-20 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 24 sierpnia 2014 r.
2014-07-25 Powstał raport „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu”
2014-07-10 Bus kampanii „Ciśnienie na życie” zawita do Ostrołęki
2014-06-05 Uwaga krwiodawcy - Amblulans RCK w dniu 9 czerwca 2014r.
2014-05-27 „50 litrów krwi na 50-lecie szkoły” – akcja honorowego krwiodawstwa w ZS Nr 1
2014-05-13 Weź udział w akcji „50 litrów krwi na 50-lecie ZS Nr 1”
2014-05-29 „Transplantacje – dar życia. Jestem na tak” Konferencja w „Koperniku”
2014-04-23 Plik PDF (rozmiar: 76kb) Apel Starosty Ostrowskiego do Mieszkańców Powiatu Ostrowskiego
2014-04-16 Zarejestruj się jako dawca szpiku
2014-03-13 Mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
2014-02-28 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 10 marca 2014 r.
2014-02-24 W ciągu 3 dni stanowisko ZIP odwiedziły 264 osoby
2014-02-11 Mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
2014-02-03 Ostrowski szpital na 61. miejscu w rankingu „Bezpieczny szpital 2013”
2014-01-31 Postój mobilnego stanowiska ZIP w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
2014-01-28 Uwaga Krwiodawcy - Ambulans RCK w dniu 10 lutego 2014 r.
2014-01-27 „Zaszczep w sobie chęć szczepienia!”
2014-01-24 Otwarcie pracowni rezonansu w ostrowskim szpitalu
2014-01-22 UWAGA!!! Wydłużamy termin postoju mobilnego stanowiska ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
2014-01-22 Mammobus w Twojej miejscowości! Przebadałaś się już?
2014-01-13 Harmonogram poboru krwi w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2014
2014-01-13 Mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
2013-12-18 Dyrektor Andrzej Sawoni nowym Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
2013-11-13 Informacja w sprawie postoju mammobusu zaplanowanego na dzień 15 listopada br.
2013-10-17 Bezpłatne badania mammograficzne w Bogutach Piankach
2013-09-26 Posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w ostrowskim Szpitalu
2013-09-17 Obchody Jubileuszu 15 – lecia Odrodzonego Samorządu Powiatowego, Jubileuszu 50 – lecia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej oraz 115 – lecia Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
2013-07-10 Kolejna akcja bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet z terenu powiatu ostrowskiego
  Dzień dawcy szpiku w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 19.05.2013 r.
Logo Szpital w Ostrowi Mazowieckiej - link do treści „Szpital w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał kolejny Certyfikat Akredytacyjny”
  Banner Europejski Rok Aktywności Osób Starszych - link do treści
 Logo Szpital Powiatowy - link do treści

 SZPITAL POWIATOWY

 Logo Apteka - link do treści

 Apteki i punkty apteczne na terenie powiatu ostrowskiego

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

0

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015