Herb Powiatu Ostrowskiego

Ostrów Mazowiecka, dnia 5 października 2017 r.


IZP.272.13.2017


WYKONAWCY


Powiat Ostrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, informuje że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 593782-N-2017 w dniu 28 września 2017 r. Stosownie do treści art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Zapytanie 1: W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 5.600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku, numer UZP 593782-N-2017, Bank zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu na składanie ofert z dnia 06 października 2017 roku na 20 października 2017 roku.


Wyjaśnienie: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19 października 2017 r. godz. 9:00.

 

Zapytanie 2: Formularz zapytań i odpowiedzi w załączeniu.

Formularz pytań i odpowiedzi

 

                                                                             Wicestarosta

                                                                   mgr Urszula Wołosiewicz

 

 

karta 20181212


informacja SOR 20181205

Wydarzenia w powiecie

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015