Herb Powiatu Ostrowskiego

Więcej wydarzeń

Za nami egzaminy maturalne

13.08.2020

13:29

Kamil

WynikiTegoroczne przygotowanie do matury, jak i sam egzamin dojrzałości, było nietypowe i o wiele trudniejsze niż dotychczas. Przez kilka ostatnich miesięcy roku szkolnego 2019/2020, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju,  nauka odbywała się zdalnie. Wymagało to od uczniów jeszcze większej samodyscypliny i samodzielnej wytężonej pracy. Okazuje się jednak, że maturzyści, przy ogromnym wsparciu nauczycieli, poradzili sobie z nową sytuacją całkiem dobrze.

czytaj więcej »
Podpisanie umowy na dofinasowanie w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

31.07.2020

11:36

Krzysztof

20200730_144252

W dniu 30 lipca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie miało miejsce podpisanie umów dotyczących przekazania środków finansowych, które mazowieckie samorządy pozyskały na cele szeroko rozumianej pomocy społecznej. Powiat Ostrowski, reprezentowany był przez Starostę Ostrowskiego p. Zbigniewa Chrupka, Wicestarostę  p. Józefa Rostkowskiego i Skarbnika Powiatu p. Małgorzatę Konrad.

czytaj więcej »
Podpisanie umów ze spółkami wodnymi

28.07.2020

14:04

Krzysztof

20200728 spolki wodne wiodaceW dniu 23 lipca 2020 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste podpisanie umów ze spółkami wodnymi, działającymi na terenie powiatu ostrowskiego. Otrzymana pomoc w postaci dotacji celowej pozwoli na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu. Powiat Ostrowski w tym roku przekaże ponad 87 tys. złotych dla 11 spółek wodnych.

XXV Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

28.07.2020

13:29

Krzysztof

W dniu 27 lipca br. w trybie zdalnym odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. Radni podjęli następujące uchwały w sprawach:

czytaj więcej »
POLICJANT ROKU POWIATU OSTROWSKIEGO 2020

24.07.2020

13:27

Krzysztof

20200724 Policjant roku 2020 wiodace (resize)

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Policjant roku powiatu ostrowskiego 2020”Kapituła Konkursowa w składzie: Zbigniew Chrupek (Starosta Ostrowski), Józef Rostkowski (Wicestarosta Ostrowski), podisnp. Mirosław Olszewski (Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej), Marek Brzuski (Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Ostrowi Mazowieckiej), Milena Warcaka (Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych)w dniu 13 lipca br. odbyła posiedzenie w formie wideokonferencji i rozpatrzyła nadesłane wnioski do tytułu policjanta oraz policjantki roku.

czytaj więcej »
„Aktywne przejścia dla pieszych”

21.07.2020

16:22

Krzysztof

20200721 akt przej 1920x810Powiat Ostrowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.

czytaj więcej »
XXIV Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

17.07.2020

13:13

Krzysztof

20200716 sesja XXIV wiodace

W dniu 16 lipca br. w trybie zdalnym odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. Radni przyjęli Protokół Nr XXIII/2020 z poprzedniej Sesji Rady Powiatu, a następnie podjęli uchwały w sprawach:

czytaj więcej »
Dotacja dla Parafii w Zuzeli

17.07.2020

12:48

Krzysztof

20200717 DSC_0135 (resize)Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu na rok 2020 zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli dotacji w wysokości 114 000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów zadania pn. Zuzela, kościół pw. Przemienienia Pańskiego (1908 – 1913): konserwacja elewacji frontowej kościoła. 

czytaj więcej »
„Bitwę o wozy” wygrała Gmina Szulborze Wielkie!

16.07.2020

12:17

Krzysztof

20200716 bitwa o wozy stra ackie„Bitwa o wozy” to akcja propagująca aktywne i świadome uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski. Celem akcji było docenienie lokalnych społeczności poprzez sfinansowanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wozu strażackiego, dzięki któremu strażacy-ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

czytaj więcej »

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015