Herb Powiatu Ostrowskiego

Informacja i pomoc dla konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl

Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - www.skp.pl

Europejskie Centrum Konsumeckie - www.konsument.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej - www.wiih.org.pl/

Urząd Komunikacji Elektronicznej - www.uke.gov.pl

Arbiter bankowy - www.zbp.pl

Komisja Nadzoru Finansowego - www.knf.gov.pl

Rzecznik Finansowy - www.rf.gov.pl

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki - www.skok.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki - www.ure.gov.pl

Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji - www.irwik.waw.pl

Instytut Żywności i Żywienia www.izz.waw.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki - www.bankier.pl/


 

 

Organizacje zajmujące się ochroną konsumentów działające w Unii Europejskiej

European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation (ANEC) -www.anec.org

Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC)www.beuc.org

Communauté Européenne des Coopératives (Euro Coop) - European Community of Consumer Cooperatives - www.eurocoop.org

 


 

 

 
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015