Herb Powiatu Ostrowskiego

 

Działalność Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2004-2007.
 
15.XII.2004 Na ręce pomysłodawcy Akcji „Podaj Pomocną Dłoń” Pani Danucie Umińskiej, Pani Dyrektor Dorota Murawska przesłała podziękowania w imieniu wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. W ten sposób Zarząd Powiatowy TPD w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczął działalność przedświąteczną wspierającą dzieci niepełnosprawne, dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych patologią. Akcja miała na celu sprawienie dzieciom radości, aby Święta Bożego Narodzenia były weselsze. Rok później Akcja zaczęła swoim kręgiem obejmować dzieci z innych placówek.
 
20.XII.2005 ZP TPD otrzymało zaproszenie na spotkanie wigilijne do Zespołu Szkół Specjalnych, na którym p. Danuta Umińska i p. Zofia Krzyżanowska obdarowały paczkami 74 uczniów. Tego samego dnia odbyło się też spotkanie świąteczne w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Małkini Górnej. Tam p. Danuta Umińska
w towarzystwie p. Iwonny Szydlik rozdawały ufundowane dzięki Akcji „Podaj Pomocną Dłoń” paczki 32 uczniom. Wieczór p. Danuta Umińska i p. Iwonna Szydlik wraz z p. Haliną Bogucką spędziły w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zuzeli.
Tu przekazały 41 paczek podczas uroczystej szkolnej Wieczerzy Wigilijnej. Za życzliwość okazywaną swoim wychowankom Pani Dyrektor Ośrodka złożyła na ręce Pani Prezes ZP TPD serdeczne podziękowania.
 
            21.XII.2005 był kolejnym pracowitym dniem dla ZP TPD. Na zaproszenie na spotkanie świąteczne pojechała p. Danuta Umińska do przedszkola i Szkoły Podstawowej
w Nurze
. Paczki z życzeniami przekazała w obecności dyrektora Gimnazjum p. Haliny Boguckiej i p. Danuty Tymińskiej oraz dzieci z klasy „0”. Tego samego dnia po południu odbyło się też spotkanie w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Maz. z dziećmi z miejskich przedszkoli oraz dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.
 
Koniec roku 2005 p. Danuta Umińska gościła na spotkaniu świąteczno-noworocznym w Starostwie Powiatowym. Był to przejaw uznania dla pracy, jaką TPD prowadziło tego roku oraz dostrzeżenia potrzeb wielu dzieci na terenie naszego powiatu.
 
Rok 2006 rozpoczął się podsumowaniem i rozliczeniem wszelkich prowadzonych akcji pomocy oraz planowaniem Balu Charytatywnego, który odbył się 28.I.2006
w restauracji Ratuszowa. Podczas zabawy odbyła się aukcja prac dziecięcych, laureatów konkursu plastycznego „Pejzaże ziemi rodzinnej” oraz loteria fantowa, której sponsorami byli Pani Halina Kruk, Pani Danuta Umińska oraz Państwo Bożena i Janusz Kuczyńscy. Zabawa przebiegała w miłej atmosferze, a goście świetnie się bawili.
 
23.III.2006 w Starostwie Powiatowym członkowie ZP TPD spotkali się
z
laureatami konkursu plastycznego „Pejzaże ziemi rodzinnej”. Konkurs rozstrzygnięty był na początku stycznia. Część prac była przeznaczona na aukcję na Balu Charytatywnym.
W tym dniu ogłoszono wyniku konkursu. Panią Prezes TPD wspierał podczas rozdawania dyplomów Starosta Ostrowski Pan Tadeusz Legacki.
 
28.IV.2006 Pani Prezes TPD była jednym z zaproszonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Starostę Ostrowskiego, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Ostrowski oraz Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej gości na Seminarium poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pod hasłem „Zauważ! Zareaguj! Pomóż!”
 
Od kwietnia do połowy maja 2006 ZP TPD przygotowywało się do wycieczek
z okazji Dnia Dziecka. Były to wcześniej zaplanowane wyjazdy dla uczestników konkursu plastycznego. W każdej wycieczce brało udział po 54 dzieci z opiekunami.
 
29.V.2006 pod Urzędem Pocztowym w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komorowie, SP w Komorowie, SP w Bogutach-Piankach, Publicznej SP w Kalinowie i Publicznej SP w Ugniewie, by razem wyruszyć na pierwszą wycieczkę organizowaną przez TPD do Mikołajek i Kadzidłowa. Jedną z atrakcji był rejs statkiem po jeziorze Śniardwy i Mikołajskim.
 
30.V.2006 po chrzcie bojowym rusza druga wyprawa, tym razem do Olsztyna, oczywiście w zmienionym składzie uczestników. Olsztyn powitał niezbyt przyjazną pogodą, bo lekko deszczową uczniów z Kółka plastycznego „Akwarelka” przy PSP w Rząśniku Włościańskim, Publicznego Gimnazjum w Nagoszewie, Publicznej SP Nr 2 w Ostrowi Maz, Publicznej SP w Orle, Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Maz, Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Małkini. Zamek olsztyński i muzeum botaniczne dostarczyły dzieciom dużo wrażeń, ale największym przeżyciem tego dnia była „noc w ciągu dnia”
w Planetarium.
 
31.V.2006 dzieci z Publicznej SP w Kaczkowie Starym, Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Publicznej SP Nr 2 w Ostrowi Maz, Publicznej SP w Dybkach, Publicznego Gimnazjum w Jelonkach oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej „Arka”
w Jelonkach wyruszyły na spotkanie z kulturą prawosławną i przyrodą białowieską. Pokonały trasę z Ostrowi Maz. przez Zuzelę, Świętą Górę Grabarkę, Hajnówkę do Białowieży. Na Świętej Górze Grabarce dzieci trafiły na nabożeństwo prawosławne. Palące się świece i śpiew wielogłosowy małej grupy ludzi zetknął nasze dzieci z odmienną religią, ale wprowadził jednocześnie chwilę zadumy. Opiekunowie byli zadowoleni z zachowania podopiecznych. Rzadko się zdarza, by młodzież z takim niesamowitym taktem i szacunkiem zachowywała się w miejscu sakralnym. Podobnie było w Hajnówce, gdzie dzieci słuchały opowieści Batiuszki (popa cerkwi) o malowidłach w cerkwi oraz modlitwy „Ojcze nasz..”
w staro-cerkiewno-słowiańskim języku.
  
1.VI.2006 uczestnicy wycieczki jechali, znaną już Zarządowi Powiatowemu TPD, trasą Mikołajki - Kadzidłowo z rejsem po jeziorach. Uczniowie SP Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Publicznego Gimnazjum Nr1 w Ostrowi Maz, Publicznego Gimnazjum
w Bogutach-Piankach, Publicznej SP w Andrzejewie, Publicznej SP w Dudach, Publicznej SP
w Kańkowie, Publicznej SP w Starej Ruskołęce i Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowi Maz. Największą radość sprawił dzieciakom rejs po jeziorze Mikołajskim i Śniardwy oraz możliwość oglądania i dotykania dzikich zwierząt w Kadzidłowie.
 
2.VI.2006 w Helenowie zaplanowane były Ogólnopolskie Obchody Dnia Dziecka.
W mniejszym gronie na obchody wyruszyły dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Małkini oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. Dzieci brały udział w różnych konkursach oraz uczestniczyły w licznych zabawach.
 
Wiosna 2006 roku to nie tylko wyjazdy dzieci, ale przede wszystkim tworzenie nowych struktur Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w powiecie ostrowskim. W ciągu jednego miesiąca powstało 9 nowych kół przy szkołach podstawowych, gimnazjach
i przedszkolach. Liczba członków wzrosła do 107.
Członkowie nowych kół zadecydowali o zorganizowaniu 28.VI.2006 I Zjazdu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Otrowi Maz. Celem Zjazdu było uporządkowanie spraw dotyczących struktur wewnętrznych, przedstawienie planów na przyszłość oraz sprawozdanie z dotychczasowej działalności i zachodzących w ostatnich miesiącach zmianach. Na Zjeździe wybrano nowy Zarząd Oddziału Powiatowego, na czele którego stanęła p.Danuta Umińska, i Komisji Rewizyjnej oraz wytypowano delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego. Zaproszeni goście z Oddziału Wojewódzkiego byli mile zaskoczeni rozwijaniem się TPD w Ostrowi Mazowieckiej mimo, że jak sami wspominali, byli pełni obaw o egzystencję tego oddziału.
 
Zaprzysiężono nowy skład:
Zarządu Powiatowego TPD w Ostrowi Maz:
Prezes – Danuta Umińska
Wiceprezes – Zofia Krzyżanowska
Wiceprezes - Andrzej Sadowski
Skarbnik – Iwonna Szydlik
Sekretarz – Joanna Murawska
Członkowie – Hanna Sasinowska, Teresa Dylewska, Agnieszka Pajura, Agata Młynarczyk, Larysa Małkińska, Beata Rukat, Wanda Rytel-Tyburcy, Danuta Kołodziejczyk
Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Jadwiga Sadłowska
Członkowie – Teresa Robakiewicz, Katarzyna Millak
Wytypowano kandydatów na Zajazd Oddziału Wojewódzkiego:
1.            p. Danuta Umińska
2.            p. Andrzej Sadowski
3.            p. Iwonna Szydlik
Goście na Zjeździe Delegatów
·              p. Monika Jagodzińska – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału TPD
·              p. Wiesław Kołak – Prezes Zarządu Głównego
·              p. Mateusz Korwin-Szymanowski – Przewodniczący Mazowieckiej Komisji Rewizyjnej
·              p. Tadeusz Legacki – Starosta Ostrowski
·              p. Józef Polak – Wicestarosta
·              p. Krzysztof Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
·              p. Beata Radgowska – przedstawiciel Burmistrza
·              p. Katarzyna Błędowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 
5.X.2006. to Święto Pieczonego Ziemniaka w Prostyni, na którym nie mogło zabraknąć przedstawicieli ZP TPD w osobie pani Prezes Umińskiej i wiceprzewodniczącego p. Andrzeja Sadowskiego. Szczególnie dlatego, że była to uroczystość organizowana dla dzieci z Ogniska Wychowawczego w Małkini w Muzeum Wsi
i Sztuki Ludowej A. Kongiela. Konkursy, zabawy, wspólny posiłek jednoczył przedstawicieli Starostwa Powiatowego, opiekunów i dzieci.
 
13.X.2006 Prezes TPD przyjęła zaproszenie SP i Publicznego Gimnazjum w Nurze na obchody Dnia Edukacji Narodowej i osobiście w nich uczestniczyła. Uczniowie pod okiem opiekuna przygotowali pełen ekspresji program artystyczny skierowany do kadry pedagogicznej. Wysiłki dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami.
 
25.X.2006 w ostrowskim szpitalu otwierane są nowe pomieszczenia Chirurgii Ogólnej. Na uroczystości wręczono Certyfikat Akredytacyjny oraz Statuetki „Modernizacja Roku” dla wykonawcy i projektanta. Patronat objęli Minister Zdrowia Pan prof. dr n. med. Zbigniew Religa, Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan dr Adam Struzik oraz Ksiądz Biskup dr Stanisław Stefanek. Wśród gości zaproszonych bała również Prezes TPD
Pani Danuta Umińska.
 
 Listopad i grudzień 2006 to dwa miesiące wypełnione ciężką pracą. Najpierw zbieranie i kompletowanie artykułów w kolejnej edycji Akcji „Podaj Pomocną Dłoń”,
a potem rozdawanie paczek świątecznych na spotkaniach wigilijnych. Niejednokrotnie były to dwa, a nawet trzy spotkania dziennie, ale uśmiech każdego dziecka wynagradzał
w dwójnasób zmęczenie i trudy tych kilku dni.
 
20.XII.2006 – Wieczerza Wigilijna w Zuzeli, Wieczerza Wigilijna w Ognisku Wychowawczym w Małkini Górnej i Wieczór Kolęd w Nurze.
 
21.XII.2006  - Wigilia w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej oraz spotkanie z dziećmi i nauczycielami SDP w Kalinowie.
 
22.XII.2006 – ostatnie spotkanie Mikołajkowe odbyło się w Starostwie Powiatowym. Było to uwieńczenie pracy kilku długich tygodni. Prawie w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia ufundowane przez ZP TPD paczki trafiły do dzieci z terenu Ostrowi Mazowieckiej i okolic. Każde spotkanie to uśmiech na twarzy dziecka. Dla tego uśmiechu warto było poświęcić wiele wieczorów na pakowanie słodyczy.
 
Rok 2007 TPD powitało z niezmienionym składem Zarządu Powiatowego, ale
w zwiększonej liczbie członków i kół. Możemy się pochwalić, że mamy w Ostrowi Mazowieckiej 5 kół TPD, w Małkini – 3, w Nurze – 2 i po jednym w Komorowie, Kalinowie, Kozikach i Zuzeli. Członkowie poszczególnych kół obejmują szczególną uwagą dzieci na swoich terenach i dzięki temu łatwiej jest ZP TPD dotrzeć tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.
 
17.II.2007 odbył się drugi Bal Charytatywny. W wąskim gronie najbardziej oddanych sprawie pomocy dzieciom wręczono odznaczenia „Przyjaciel Dziecka”. W naszym powiecie są ludzie, którym łatwiej, niż innym przychodzi podzielić się tym co mają z tymi, którzy mają zbyt mało i dla nich był to szczególny wieczór.
Odznaczenia „Przyjaciel Dziecka” w podziękowaniu za pomoc finansową
i materialną otrzymali:
·                   p. Józef Jasiński
·                   p. Władysław Krzyżanowski
·                   p. Grażyna Kubicka
·                   p. Bożena Kuczyńska
·                   p. Janusz Pawłowski
·                   p. Leszk Szydlik
·                   p. Jerzey Umiński
 
21.III.2007 w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Małkini odbyła się uroczystość „Dnia Ogniskowa”. Nie było by w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że podczas tego spotkania wręczone były odznaczenia „Przyjaciela Dziecka”. Oczywiście, osoby wyróżnione związane są szczególnie z tym Ośrodkiem, ale wśród odznaczonych była również Pani Prezes ZP TPD. To wyraz uznania za współpracę, która trwa i rozwija się od dwóch lat.
 
22.III.2007 po raz kolejny spotkali się członkowie ZP TPD z laureatami konkursu plastycznego. Konkurs pod hasłem „Cztery pory roku – Zima” ogłoszony był w grudniu. Wzorem roku poprzedniego część prac przekazana została na aukcję na Balu Charytatywnym. Dzieci mogły podziwiać prace swoich kolegów i koleżanek, i były z tego dumne. Podobnie jak w pierwszej edycji tego konkursu, uczestnicy otrzymywali dyplomy oraz mały, słodki upominek. Największą nagrodą był udział w wycieczkach.
 
28.III.2007 Pani Prezes TPD dostała zaproszenie na I Powiatową Spartakiadę Uczniów klas I-III w Nurze. Gry i zawody sportowe były nie tylko rywalizacją, ale i dobrą zabawą. Na oczach dorosłych, dzieci wspaniale się integrowały.
 
31.III.2007 Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD organizował III Zjazd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego. Na Zjeździe byli obecni delegaci naszego Oddziału Powiatowego: p. D.Umińska, p. I.Szydlik i p. A.Sadowski. W wyniku obrad
i dyskusji nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, p. D.Umińska została wybrana na członka Zarządu Mazowieckiego TPD. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasze koła TPD
w powiecie będą się lepiej rozwijały.
 
26.IV.2007 to dzień szczególny dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Tego dnia na hali sportowej zebrały się tłumy zaproszonych gości, rodziców i przyjaciół Zespołu „Marzyciele”. Obchodzone były 18-te urodziny Zespołu Tanecznego. To był niezapomniany dzień dla wszystkich obecnych, wśród których była Prezes Umińska, jedna z zaproszonych gości.
 
18-21.V.2007 na weekendowy wyjazd socjoterapeutyczny pojechały do Serocka dzieci
z Zespołu Szkół Specjalnych. Koszty pokryło nasze ZP TPD. Dzieci wracały pełne wrażeń
z odpoczynku nad Wisłą.
 
Początek czerwca, to początek wycieczek z okazji Dnia Dziecka. Pierwszą z nich jest wyjazd w dniu 4.VI.2007 r. do Kazimierza Dolnego, gdzie dużą atrakcją był rejs po Wiśle statkiem pirackim. Kolejna 11.VI.2007 r.  powiozła dzieci znaną nam już trasą przez Zuzelę, Św. Górę Grabarkę, Hajnówkę do Białowieży. Trzecia wyruszyła 13.VI.2007 r. w stronę Olsztyna. Każda wycieczka to niezapomniane chwile, a jednocześnie zdobywanie nowej wiedzy. Wpisy do kroniki świadczą, że takie wyjazdy są marzeniem tych, których na to nie stać.
 
21.VI.2007 Prezes Umińska dostała zaproszenie na zakończenie roku szkolnego
w Publicznym Gimnazjum w Nurze
. Absolwenci pożegnali swoją szkolę polonezem. Być może za trzy lub cztery lata będą mogli powtórzyć ten taniec w innej szkole, mają już praktykę.
 
1.IX.2007 ZP TPD dostało nieodpłatnie, od Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka Pana Waldemara Brzostka, mały pokoik na własną siedzibę. Od tego dnia będzie można myśleć o poszerzeniu możliwości pomocy takiej, której nie można było prowadzić do tej pory. Może będą chętni, by przekazać nam dziecięcą odzież, albo artykuły papiernicze lub żywność – teraz mamy gdzie to pomieścić, oby tylko byli ludzie dobrego serca.
 
 
Informacje przekazane przez
ZP TPD w Ostrowi Maz.

Działalność Zarządu Gminnego TPD w poprzednich latach.

2017-12-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2018 w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

2017-12-14

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

2017-11-16

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2017-11-08

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Patriotyczny z okazji 99. rocznicy odzyskania Niepodległości”

2017-11-07

Dzięki pomocy Fabryk Mebli „FORTE” S.A. oraz Starosty Ostrowskiego dorośli mieszkańcy naszego powiatu odwiedzili warszawski teatr.

2017-11-06

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego pn. „REGINALNE ZWYCZAJE ANDRZEJKOWE" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

2017-10-31

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-10-11

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „REGIONALNE ZWYCZAJE ANDRZEJKOWE"

2017-09-15

Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o naborze kandydatów na członków
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

2017-09-04

Współpraca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony terytorialnej w Ciechanowie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 r.

2017-08-29

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – edycja 2017

2017-07-05

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

2017-06-22

Spółdzielnia Socjalna „Amelia” z Ostrowi Mazowieckiej została wyróżniona znakiem Marka Ekonomii Społecznej na 2017 r.

2017-06-14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2017

2017-05-19

UWAGA! Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych złożeniem ofert w ramach otwartego konkursu ofert

2017-05-10

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2017-03-02

Kampania „SAM ZDECYDUJ! PRZEKAŻ 1% NA MAZOWIECKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”

2017-01-20

Nabór wniosków w ramach Programu „Razem bezpieczniej”

2016-12-14

Projekt pn. ,,Bliżej rynku pracy”

2016-11-24

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2017 w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej   

2016-11-09

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

2016-11-09

Wyróżnienie dla Spółdzielni Socjalnej ,,Amelia” w Ogólnopolskim Konkursie LODOŁAMACZE 2016

2016-10-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2016-10-20

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

2016-09-30

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

2016-09-02

Konkurs pn. ,, Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

2016-09-01

Wakacyjna Akademia dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy i liderów lokalnych działających na rzecz lokalnych społeczności

2016-08-25

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 395) 

2016-08-11

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Nurskie spotkania teatralne"

2016-07-27

Konkurs na Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

2016-07-27

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

2016-07-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2016

2016-07-14

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi zaprasza na szkolenie

2016-06-22

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych

2016-06-20

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

2016-06-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-05-17

Działalność Koła Wędkarskiego Nr 34 w Komorowie

2016-04-13

I Festiwal Integracyjnych Form Tanecznych

2016-02-05

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne

2016-01-28

Konsultacje zmiany Programu Współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2015-10-19

Seminarium dla organizacji pozarządowych

2015-06-03

Szkolenie pn. : .”(eS) w sieci dobrych połączeń – nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej”

2015-06-01

Roczny program współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

2015-04-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2015-03-24

Rozpoczął się nabór wniosków do FIO – Mazowsze Lokalnie 2015

2015-03-18

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2015-02-18

Rada Powiatu na IV Sesji w dniu 12 lutego 2015 roku przyjeła Programu Współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

2015-01-15

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

2014-12-23

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

2014-09-25

XV  MAZOWIECKI SPINNING BUGU


2014-08-22

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”


2014-08-22

XV MAZOWIECKI SPINNING BUGU o Puchar Prezesa Koła PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej


2014-08-20

Weź udział w konkursie fotograficznym „Senior w obiektywie i za obiektywem”


2014-07-28

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Przystań" ogłasza nabór na realizację zadania ze środków Wojewody Mazowieckiego.


2014-07-11

Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce zaprasza na seminarium nt. „Projekt partycypacyjny jako narzędzie rozwoju społeczności lokalnej”


2014-07-09

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”


2014-05-26

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok


2014-04-03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


2014-01-22

Konkurs pt. „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polityki zagranicznej 2014”


2013-09-19

Bezpłatne seminarium „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”


2013-09-17

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu: „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”


2013-09-06

Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT)


 2013-08-27

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”


 2013-06-18

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia „Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”


2013-06-11

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


2013-04-26

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Forum dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego                                      28.03.2013


 

 

 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu „Równać Szanse 2012” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

 

 

Projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”

Plik PDF(rozmiar: 145.4kb)Inkubator Ekonomii Społecznej w Wąsewie.

 

 Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA rozpoczyna realizację projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”.

 Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

 


 

 

 

Projekt pt. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”

 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

0

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015