Herb Powiatu Ostrowskiego

Ważne linki:

Urzędy:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. www.mazovia.pl
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: www.mazowsze.uw.gov.pl
Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

Agencje:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:  www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych: www.anr.gov.pl

Rolnictwo:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie: www.modr.mazowsze.pl
Rolnictwo i Doradztwo Rolnicze-Portal doradztwa rolniczego: www.odr.net.pl
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa: www.piori.gov.pl
Ochrona Roślin – Wyszukiwarka środków ochrony roślin: www.ochronaroslin.com
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu: www.ior.poznan.pl
Mazowiecka Izba Rolnicza: www.mir.pl
Główny Inspektorat Weterynarii - Inspekcja Weterynaryjna: www.wetgiw.gov.pl
Polski Związek Hodowców Koni: www.pzhk.pl
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt: www.kchz.agro.pl

Ochrona Środowiska:
Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: www.gios.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: www.wios.warszawa.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.wfosigw.pl
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie: www.rzgw.warszawa.pl
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie: www.warszawa.wzmiuw.gov.pl
Bank Ochrony Środowiska: www.bosbank.pl

Geologia i górnictwo:
Państwowy Instytut Geologiczny: www.pgi.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach: www.wug.gov.pl

Rybactwo śródlądowe:
Państwowa Straż Rybacka w Warszawie: www.psr.waw.pl
Polski Związek Wędkarski: www.pzw.org.pl

Leśnictwo i łowiectwo:
Lasy Państwowe: www.lp.gov.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie: www.warszawa.lasy.gov.pl

Akty prawne : www.sejm.gov.pl

 

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Mrówka
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015