Herb Powiatu Ostrowskiego

Położenie geograficzne i klimat powiatu

W skład powiatu ostrowskiego wchodzi 11 jednostek samorządu terytorialnego, terytorialnego w tym: miasto Ostrów Maz.,  miasto i gmina Brok oraz gminy:
- Małkinia Górna, Ostrów Maz., Stary Lubotyń i Wąsewo z byłego województwa ostrołęckiego,
- Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne z byłego województwa łomżyńskiego.

Mapa powiatu ostrowskiego wraz z sąsiadującymi powiatami na tle województwa mazowieckiego.


 Powiat  Ostrowski  położony jest  między  dolinami  Narwi  i  Bugu  na  terenie  Międzyrzecza  Łomżyńskiego  w  Województwie  Mazowieckim. Województwo  według  regionalizacji fizyczno - geograficznej  J. Kondrackiego  znajduje  się  na  pograniczu  dwóch  z  czterech  podstawowych  obszarów  kontynentu  europejskiego, tj. Europy  Zachodniej  i  Europy  Wschodniej. Wschodnia  część  powiatu  (zlewnia  rzeki  Brok)  leży  w  obszarze  Europy  Wschodniej,  należąc  pod  względem  fizyczno - geograficznym  do  prowincji  Niżu  Wschodniobałtycko - Białoruskiego,  co  ma  znaczący  wpływ  na  warunki  hydrologiczno - meteorologiczne.  Cechy  klimatyczne  będą  zatem  kształtować  się podobnie  jak  na  całym  terenie  Niziny  Mazowieckiej  z  niewielkimi  wahaniami. 
 Średnia  roczna  suma  opadu  jest  niższa (ok. 550 mm) od  średniej  dla  Polski
(600 mm).  Najwyższe  miesięczne  sumy  opadów  przypadają  na  miesiące  letnie.  Wyraźna  jest  przewaga  opadów  letnich  nad  zimowymi,  pomimo  występowania  w  okresie  listopad - grudzień  maksimum  dni  z  opadem.  Najniższe  sumy  opadu  notuje  się  w  styczniu  lub  lutym,  zaś  najmniejsza  liczba  dni  z  opadem  przypada  na  wiosnę.  Zwykle  z  okresem  ciepłym  roku  związane  są  opady  ulewne,  grady  czy  zjawisko  burzy (lipiec).  
 Rozkład kierunków  wiatru  w  roku  wiąże  się   z  warunkami  ogólnocyrkulacyjnymi 
i  lokalnymi  (rzeźbą  terenu). Topografia  terenu  i  układ  dolin  rzecznych wymusza  napływ  powietrza  z  kierunków  zachodnich  i  wschodnich.  Frekwencja  kierunku  zachodniego (W)  wynosi  ok.  19 %.  Najmniej  wiatrów wieje  z  północy (N)  i  północnego  wschodu (NE),  jak  również  z  kierunku  południowego.  Latem  i  jesienią  dominują  wiatry  zachodnie (W),  wiosną  znaczny  udział  mają  wiatry  z  sektora  północnego (NW,N),  w  zimie  częste  są  wiatry  południowo - wschodnie.
 Rozkład  dni  pogodnych  pokrywa  się  w  dużym  stopniu  z  rozkładem  zachmurzenia. Znaczna  liczba  dni  pogodnych  (40 - 50)  występuje  nad  Bugiem,  mimo  że  jest  to  rejon  o  największym  średnim  zachmurzeniu.  Średnie  roczne  zachmurzenie  wynosi 6,6 – 6,8  w  skali  pokrycia  nieba  od 0 – 10.
 Średnia  roczna  temperatura  powietrza  sięga  7,5 °C,  i  w  kierunku  północno - wschodnim  spada. Rozkład  średnich  temperatur  najcieplejszego  miesiąca  (lipca)  jest  nieco  podobny  do  rozkładu  średnich  temperatur  roku. Okres, w którym  średnia  temperatura  powietrza  przekracza  5°C (okres  wegetacji)  trwa  ok.  210 dni.

 

 

            Więcej wydarzeń

20200615 Baner KK SW


Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Iwona Hećko-Umińska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Joanna Trusińska
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl


Prezentacja - powiat ostrowski

Wydarzenia w miesiącu

    Kalendarium

    NPP z na s

    Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
    Wszelkie prawa zastrzeżone
    Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015