Herb Powiatu Ostrowskiego

Archiwum ogłoszeń

Informacja Starosty Ostrowskiego o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podbielko.

07.11.2018

15:16

Kamil

Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.05.2017r., zwanego dalej „k.p.a.” oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2017r. poz.935)  oraz art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703), zwanej dalej „ustawą” w związku z tym, iż decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 25 września 2018 r., znak: GN.6622.10.2017                          o nieustaleniu wykazu uprawnionych,  o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podbielko, stała się ostateczna,

 

czytaj więcej »
Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

24.10.2018

15:29

Kamil

Na posiedzeniu w dniu 19 października 2018 r. Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Po co nam teatr?” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 ze zm.) podjął uchwałę Nr 507/177/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.

czytaj więcej »
Konsultacje programu "Stabilne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji i służbie publicznej".

16.10.2018

10:38

Kamil

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w programie „Stabilne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji i służbie publicznej”.

czytaj więcej »
Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie LUX MED

11.10.2018

12:29

Firma LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie w dniach 5 i 6 listopada 2018 r., plac przy Ratuszu Miejskim, ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej .

czytaj więcej »
Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego

25.09.2018

12:05

Działając na podstawie art.112 i art.114 ust.3 w związku z  art.115  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018 r. poz.121  ze zm.) i art.61 §4  ustawy  z 14 czerwca 1960r. kpa (j.t.Dz.U. z 2017r.poz.1257 ze zm.) Starosta Ostrowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego działki nr 298/1 położonej  w obrębie ewidencyjnym Sielc, jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie, stanowiącej rów melioracji szczegółowej i której właściciel jest nieustalony, w celu budowy drogi wewnętrznej we wsi Sielc.

WYSTAWA GRZYBÓW

24.09.2018

11:47

wYSTAWA GRZYBOW

Diagnostyka znamion. Akcja bezpłatnych badań dermatoskopowych w Ostrowi Mazowieckiej.

13.09.2018

13:33

Kamil

zdj_ naglowkoweDiagnostyka znamion. Akcja bezpłatnych badań dermatoskopowych w Ostrowi Mazowieckiej

 

 

Ostrów Mazowiecka to miejscowość na trasie dermobusa Fundacji NEUCA dla Zdrowia, w którym będzie można wykonać bezpłatne badania znamion i pieprzyków. 17 września na mieszkańców będzie czekał wykwalifikowany personel, który zadba o wykonanie  badań skóry oraz udzieli porad z zakresu profilaktyki.  

czytaj więcej »

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015