Herb Powiatu Ostrowskiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

30.04.201514:07

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 29 kwietnia 2015 r. dokonał wyboru ofert przedłożonych przez:

 1. Ostrowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z siedziba w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Każdy nowy dzień
   jest szansą, by coś zmienić”,
  polegającego na zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielniających
  się z uwzględnieniem zajęć rozwijających zainteresowania dzieci.

Kwota przyznanej dotacji: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych),

 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA” z siedzibą
  w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego
  w roku 2015 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  pn.: „Sport i rekreacja na wózkach 2015”,  polegającego na  organizacji treningów rugby na wózkach dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowskiego.

Kwota przyznanej dotacji: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych),

 1. Spółdzielnię Socjalną „Amelia” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresie działalności
  na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn.: „Wesołe buziaki” – warsztaty integracyjno – rozwojowe, polegającego na prowadzeniu warsztatów integracyjno – rozwojowych promujących działania pro – ekologiczne oraz zdrowy styl życia, skierowanych do dzieci niepełnosprawnych.

Kwota przyznanej dotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

 1. Fundację „Dzień Dobry” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn.: „Rozwijanie samodzielności dzieci niepełnosprawnych”, polegającego na  indywidualnych zajęciach terapeutycznych, integracji sensorycznej oraz fizjoterapii poprawiających sprawność dzieci niepełnosprawnych oraz pokazujących ich opiekunom jak należy z dzieckiem pracować w domu.  

Kwota przyznanej dotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

 1. Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych „OTIKO” z siedzibą
  w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Uzależnienie behawioralne – chrońmy młodzież”, polegającego na realizacji cyklu pokazów spektaklu profilaktycznego poruszającego temat uzależnień behawioralnych.

Kwota przyznanej dotacji: 3.750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),

 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura Na Mazowszu – Od Zwiedzania Do Śpiewania”,  polegającego na Zorganizowaniu jednodniowej wycieczki „Szlakiem Jana Pawła II dziedzictwa najstarszej stolicy Mazowsza”.

Kwota przyznanej dotacji: 3.750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

           

Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawarte jest w Protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 27 kwietnia 2015 r. w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dostępnym w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu.

 

Uchwała Nr 50/16/2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

20.05.2015 r.

 

Informacja – sprostowanie

W ramach informacji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod pozycją nr 6 została wpisana przez pomyłkę informacja dotycząca Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA”. 


Prawidłowa treść pkt 6 jest następująca:  
„Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura Na Mazowszu – Od Zwiedzania 
Do Śpiewania”,  polegającego na zorganizowaniu jednodniowej wycieczki „Szlakiem Jana Pawła II oraz dziedzictwa najstarszej stolicy Mazowsza”.


Kwota przyznanej dotacji: 3.750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).” 


Pomyłka ta nie wpływa na przyznanie dotacji uprawnionemu podmiotowi w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015