Herb Powiatu Ostrowskiego

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU OSTROWSKIEGO W RAMACH PROGRAMU „DECYDUJMY RAZEM”

14.11.201109:07

      Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie Uchwały Nr 115/48/11 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Ostrowskiego  w ramach programu „Decydujmy razem” ogłasza konsultacje projektu Programu Aktywności Lokalnej.

     Program Aktywności Lokalnej ma służyć  zwiększeniu aktywności zawodowej i społecznej oraz wyrównywaniu szans mieszkańców Powiatu Ostrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program Aktywności Lokalnej jest uzupełnieniem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowskiego na lata 2009 – 2015 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2009 – 2015. 


     Projekt Programu Aktywności Lokalnej został opracowany przez Zespół partycypacyjny powołany w ramach pilotażowego projektu pn. „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych
oraz podejmowaniu decyzji publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie” Działania 5.3 „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  


      Celem ogłoszonych konsultacji jest zebranie uwag i opinii na temat projektu Programu Aktywności Lokalnej. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego.

 

     Konsultacje prowadzone są w okresie od 14 listopada 2011 r. do dnia 28 listopada 2011 r. w formie zapytania ankietowego wg wzoru ankiety konsultacyjnej, stanowiącej załącznik do ww. uchwały. (pobierz) 


     Zgłaszane opinie i uwagi przyjmowane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka oraz poczty elektronicznej na adres: promocja@powiatostrowmaz.pl.

 

     Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, tel. (29) 645 71 06. 

 

     Uchwała Nr 115/48/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Ostrowskiego w ramach programu „Decydujmy razem”.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015