Herb Powiatu Ostrowskiego

Rusza trzecia edycja projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

07.06.201012:22

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3, realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Celem głównym projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc stypendialną określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów. Regulamin oraz niezbędne formularze, w tym wzór wniosku o przyznanie stypendium, można znaleźć na stronie www.mazovia.pl, w zakładce Edukacja i sport lub pod adresem www.stypendia.oeiizk.waw.pl .  Informacji udzielają też pracownicy Wydziału
ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM:
ul. Skoczylasa 4, 03 – 472 Warszawa, pok. Nr 234, 233, 231, tel. 22 59 79 429, 59 79 444,
59 79 448 oraz 59 79 449, e-mail: stypendia@mazovia.pl.
            Ponadto informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium uczniowie mogą składać do dnia 25 czerwca 2010 r. w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2009/2010. Natomiast szkoła przesyła do dnia 5 lipca 2010 r. do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem wymaganych
w Regulaminie dokumentów w 1 egzemplarzu, a także 3 egzemplarze projektu umowy stypendialnej, sporządzonej według wzoru określonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Kontakt z urzędem:

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria:

tel. 29 645 71 00
fax: 29 645 71 01
email: 
starostwo@powiatostrowmaz.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Sebastian Szolnoki
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

Wydarzenia w miesiącu

Kalendarium

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015