Herb Powiatu Ostrowskiego

KONFERENCJA - Odnawialne źródła energii (OZE) jako element zrównoważonego rozwoju

25.06.201515:11

 

W ramach Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim,     w dniu 22 czerwca 2015 r. w  Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Rubinkowskiego 8 w  Ostrowi Mazowieckiej, odbyła się konferencja,  na temat rozwiązań wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii. 
Konferencja skierowana była do burmistrzów, wójtów, radnych, pracowników, samorządów, przedsiębiorców, dyrektorów, nauczycieli szkół z terenu powiatu ostrowskiego, uczniów oraz dla osób zainteresowanych. 

Otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Wicestarosta Urszula Wołosiewicz. Przedstawiła, że zmiany klimatyczne, wzrost na zapotrzebowanie na energię oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej dostaw są głównym motorem rozwoju czystej, przyjaznej środowisku energii. W szczególności niekorzystne zmiany klimatu, związane z emisją dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, z procesów spalania paliw kopalnianych do atmosfery są największymi wyzwaniami ekonomicznymi i ekologicznymi dla całego świata.   
 Następnie Pani Urszula Wołosiewicz przedstawiła prelegentów konferencji, którzy omówili następujące tematy: 
1. Joanna Tabaka -  Przyczyny i potrzeby rozwoju OZE,  zastosowanie paneli fotowoltaicznych, najnowsze trendy w przemyśle, opłacalność inwestycji oraz aspekty prawne i możliwości pozyskania dotacji w nowej perspektywie funduszy UE w latach 2015 – 2020.
2. Krzysztof  Maciąg – Biogaz;  praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię.
3. Kamil Żurawski - Małe elektrownie wiatrowe jako źródło energii prosumenckiej.
4. Adam Rukat -  Biomasa jako źródło czystej energii cieplnej.
5. Jacek Płoński - Wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł alternatywnych w gminie Łapy.
6. Eliza Drewnowska –  Energia odnawialna. Dobre przykłady z Niemiec.
7. Grzegorz Jasionowski - Perspektywy rozwoju kształcenia z zakresu OZE

Na zakończenie konferencji Wicestarosta Urszula Wołosiewicz podsumowała, że w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia, istotna jest maksymalizacja udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze energetycznej. Energia odnawialna pochodzi z naturalnych, niewyczerpywanych źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, ciepła ziemi, czyli geotermalna, fal prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energie pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków lub rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania promieniowania słonecznego są zestawy solarne oparte o panele fotowoltaiczne, które przekształcają światło w energię elektryczną.
Pani Urszula Wołosiewicz serdecznie podziękowała prelegentom i słuchaczom za udział w konferencji. 


Tekst: Teresa Piórkowska
Zdjęcia: Magdalena Godlewska

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015