Herb Powiatu Ostrowskiego

Szkolenie pn. : .”(eS) w sieci dobrych połączeń – nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej”

03.06.201510:23

      W dniu 26 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa  Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się szkolenie pn. : .”(eS) w sieci dobrych połączeń – nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej”.

      Szkolenie zorganizowała Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych z Warszawy w ramach realizacji systemowego, partnerskiego projektu pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Inicjatorem projektu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, z udziałem: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Fundacją Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z istotnych celów projektu jest wdrożenie Nowego Standardu Działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej, a w szczególności spółdzielni socjalnej.

 

      W szkoleniu uczestniczyli: Urszula Wołosiewicz Wicestarosta, pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu ostrowskiego.

     Celem szkolenia było podniesienie wzrostu wiedzy i umiejętności pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz jednostek pomocy i integracji społecznej w zakresie wykorzystania Nowego Standardu Działania.

     Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie m.in. przeanalizować potrzeby społeczności lokalnej, przeprowadzić diagnozę możliwości i ograniczeń grup defaryzowanych, zastanowić się nad korzyściami społeczno- ekonomicznymi z wykorzystania ekonomii społecznej. 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015