Herb Powiatu Ostrowskiego

Spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w sprawie funkcjonowania Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowi Mazowieckiej oraz krwiodawstwa w powiecie ostrowskim.

30.04.201511:25

Z inicjatywy Pana Zbigniewa Kamińskiego Starosty Ostrowskiego w dniu 21 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poświęcone promocji krwiodawstwa i zaktywizowaniu środowiska Honorowych Dawców Krwi w powiecie ostrowskim. Spotkanie to było kontynuacją działań związanych z propagowaniem honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu ostrowskiego oraz działań Honorowych Dawców Krwi zmierzających do powołania Powiatowego Klubu HDK w Ostrowi Mazowieckiej. 

   W spotkaniu uczestniczyli: Pan Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski, Pani Jolanta Ugniewska Sekretarz Powiatu, Pani Adriana Rukat Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie: Pan Mirosław Malewski Dyrektor RCKiK, Pani Marzena Grędzicka – Przybysz Kierownik Działu Promocji RCKiK, Pani lek. Joanna Wojewoda Kierownik Działu Krwiodawców, Pani Hanna Lebioda Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowi Mazowieckiej, Pani Anna Samsel Wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Ostrowi Mazowieckiej, Dawcy Krwi z powiatu ostrowskiego, uczniowie wraz z opiekunami ze szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Ostrowski. 
   Starosta Ostrowski serdecznie przywitał wszystkich przybyłych, wspominając iż w lutym br. odbyło się pierwsze w tej sprawie  spotkanie, na którym padła obietnica zorganizowania spotkania z Dyrekcją RCKiK w Warszawie. Następnie Starosta przekazał głos Pani Justynie Zawistowskiej, która jest aktywnie działającym krwiodawcą w powiecie ostrowskim. 
   Pani Zawistowska podziękowała wszystkim za przybycie na spotkanie oraz przedstawiła problemy występujące w krwiolecznictwie na terenie powiatu. Skierowała m.in. pytania do przedstawicieli RCKiK w Warszawie jak wygląda aktywność krwiodawców w powiecie ostrowskim. Zwróciła się również z prośbą  o współpracę przy reaktywowaniu Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowi Mazowieckiej oraz utworzeniu stacjonarnego punktu oddawania krwi. Ponadto zapytała o pozyskanie danych odnośnie statystyk indywidualnych krwiodawców z RCKiK w Warszawie, które są niezbędne do wniosków o nadanie odznaczeń Honorowych Dawców Krwi, a także w jaki sposób można otrzymać „krewkartę”, która identyfikuje grupę krwi. 
   Odpowiadając na pytania Pani Marzena Grędzicka - Przybysz poinformowała, iż przyznawanie odznaczeń jest w gestii PCK, natomiast RCKiK potwierdza dane, o które występuje Rejonowy Oddział PCK. Na udostępnianie danych odnośnie statystyk indywidualnych musi być zgoda klubowiczów gdyż obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych. Jeśli osoba nie figuruje w Klubie i nie udzieliła pełnomocnictwa na przekazywanie informacji, wówczas dane odnośnie statystyk indywidualnych nie mogą być udostępniane. Następnie poinformowała, że odnośnie aktywności ostrowskich krwiodawców nie zanotowano spadku oddanej krwi. W powiecie ostrowskim około 1,79 % mieszkańców jest Honorowymi Dawcami (w województwie mazowieckim około 2%).   Pani lek. Joanna Wojewoda wspomniała również, że RCKiK wydaje jedynie legitymacje Krwiodawcy, a nie odznaczenia. Wnioski na odznaczenia przekazuje RCKiK do Zarządu Głównego PCK na prośbę Oddziału Rejonowego. 
    Pan Grzegorz Feliga wieloletni krwiodawca skierował prośbę do przedstawicieli RCKiK w Warszawie o pomoc w założeniu Klubu oraz możliwość stacjonarnego poboru krwi. Reaktywowanie Klubu będzie doskonałą okazją do powrotu do dobrych tradycji spotkań integracyjnych dla krwiodawców i uroczystego nadania odznaczeń. 
   Pani Hanna Lebioda Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowi Mazowieckiej poparła pomysł reaktywowania Klubu Honorowych Dawców Krwi, wspomniała o istniejącej już dokumentacji krwiodawców, którą trzeba zaktualizować. Zaoferowała także miejsce na biuro Klubu w siedzibie PCK w Ostrowi Mazowieckiej.  
    Odpowiadając na prośbę odnośnie założenia Klubu Pani Grodzicka - Przybysz poinformowała, że RCKiK nie zakłada Klubów, ale wspiera ich działalność i bierze udział w spotkaniach. Wyjaśniła, że krwiodawstwo mobilne nie jest równoznaczne z poborem w ambulansie i jest to możliwe w pomieszczeniu, które wcześniej uzyska akceptację przez RCKiK.  Pani lek. Joanna Wojewoda wyjaśniła, że przy możliwości stacjonarnego poboru krwi określone są standardy, tzn. pomieszczenie musi spełnić odpowiednie warunki, powinno być przede wszystkim klimatyzowane i posiadać wydzielony gabinet lekarski, który zapewni intymność badania lekarskiego. Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński zadeklarował, pomoc w znalezieniu odpowiedniego lokalu do poboru krwi w pomieszczeniu stacjonarnym. 
Na spotkaniu poruszano także tematy związane ze zwrotem kosztów dojazdu do stacji krwiodawstwa. Pan Dyrektor Mirosław Malewski, poinformował  że jest Zarządzenie Dyrektora, które zapewnia zwrot kosztów na podstawie biletu, a także na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu (koszty za paliwo).
Pani Justyna Zawistowska na koniec zapytała o możliwość otrzymania „krewkarty”, przez ostrowskich krwiodawców. Kierownik Działu Krwiodawców lek. Joanna Wojewoda wyjaśniła, że karty będą przygotowywane i wręczane przy oddawaniu krwi na następnej wizycie. 
    Podczas krótkiego filmu edukacyjnego – promocyjnego opracowanego przez Narodowe Centrum Krwi została zaprezentowana działalność RCKiK w Warszawie oraz zasady krwiodawstwa.  
   Na koniec spotkania Dyrektor RCKiK w Warszawie podziękował Panu Zbigniewowi Kamńskiemu Staroście Ostrowskiemu za spotkanie w przyjaznej atmosferze oraz Honorowym Krwiodawcom za chęć współpracy na rzecz krwiodawstwa, natomiast  Pani Marzena Grodzicka - Przybysz zaprosiła wszystkich uczestników spotkania do odwiedzenia RCKiK, ponieważ w Centrum realizowane są wszystkie zadania publiczne służby krwi m. in. kwalifikowanie do oddania krwi, pobór krwi, badania laboratoryjne, preparatyka, przechowywanie i dystrybucja składników krwi do szpitala. Możliwe jest zatem przedstawienie pracy uzupełnione omówieniem wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaś nauczycieli poprosiła o zachęcenie o propagowanie krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej. 


Opracowała: Agnieszka Bieniek 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015