Herb Powiatu Ostrowskiego

Spotkanie w sprawie funkcjonowania Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowi Mazowieckiej

04.03.201511:27

W dniu 23 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, tuż przed przyjazdem ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie odbyło się spotkanie Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego przedstawicielami Klubu Honorowych Dawców Krwi (HDK).

     W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowi Mazowieckiej Pani Hanna Lebioda wraz z pracownikiem, a także Sekretarz Powiatu Pani Jolanta Ugniewska i Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Adriana Rukat.

     Spotkanie poświęcone było funkcjonowaniu Klubu HDK, a zebrani mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na temat promocji krwiodawstwa w powiecie.

     Obecnie w ostrowskim Klubie HDK zarejestrowanych jest ok. 400 dawców, jednak po likwidacji Punktu Krwiodawstwa przy Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, co nastąpiło z początkiem 2012 r., aktywność Klubu zdecydowanie zmalała.

Reorganizacja w strukturze terenowych Punktów związana była z ogólnopolską polityką służby krwi, polegającą na rozszerzeniu działalności mobilnego systemu pobierania krwi. Uznano, że jedynie ten system jest opłacalny i zgodny z tendencją ogólnoświatową.

Dzięki staraniom Starosty Ostrowskiego udało się utrzymać systematyczny, coroczny pobór krwi w powiecie ostrowskim. Począwszy od 2012 r. dwa razy w każdym miesiącu, przy Starostwie Powiatowym stacjonuje ambulans RCKiK w Warszawie, gdzie zainteresowani mogą oddać krew.

   Jak stwierdziła Pani Dyrektor Lebioda, ze względu ma małą aktywność ostrowskiego Klubu HDK wielu krwiodawców przeniosło się do bardzo prężnie działającego Klubu w Ostrołęce. Ponadto zwróciła uwagę na słaby przepływ informacji pomiędzy RCKiK a ostrowskim Klubem HDK. Chodzi głównie o ilość oddawanej krwi przez poszczególnych dawców z terenu powiatu ostrowskiego.

     Przedstawiciele Klubu zgłosili potrzebę powołania Powiatowego Klubu HDK, który bieżącą działalność prowadziłby w oparciu o pracę wolontariuszy. Starosta Zbigniew Kamiński zaproponował pomoc w zorganizowaniu spotkania z Dyrekcją RCKiK w Warszawie w celu nawiązania współpracy ostrowskiego Klubu z regionalną jednostką, zaś Dyrektor Hanna Lebioda zaoferowała miejsce na biuro w siedzibie PCK.

 

Opracowała: Adriana Rukat

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015