Herb Powiatu Ostrowskiego

Droga powiatowa oddana w zarząd Gminie Wąsewo na dwa lata

28.03.201415:36

Aby Gmina Wąsewo mogła rozpocząć starania o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Zarząd Powiatu w dniu 19 września 2013 r. podjął uchwałę w sprawie przekazania gminie Wąsewo drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska na okres 2 lat tj. do 31 grudnia 2015 r.

Jednocześnie Powiat Ostrowski zawarł z Gminą Wąsewo porozumienie na realizację przedmiotowej inwestycji. Na mocy porozumienia Powiat zobowiązał się do pokrycia 25 % kosztów zadania tj. 350 tys. zł.

Przekazanie drogi powiatowej w zarząd Gminie spowodowało, że wniosek o dofinansowanie wyróżniał się na tle wniosków złożonych przez inne gminy ze względu na wspólną realizację z samorządem powiatowym. To sprawiło, że wniosek został wysoko oceniony przez komisję.

Przebudowa będzie polegała przede wszystkim na nałożeniu dwóch warstw asfaltu: wiążącej i ścieralnej, przebudowie oraz dobudowie chodników na ul. Goworowskiej w Wąsewie, a ponadto budowie wjazdów na posesje i na drogi podporządkowane. Wykonane zostanie również odwodnienie, wymiana barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe.

Koszt całego zadania to ok. 1,4 mln zł. Środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych to kwota 700 tys. zł.

Opracowała: Milena Uścińska
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015