Herb Powiatu Ostrowskiego

Obchody Jubileuszu 15 – lecia Odrodzonego Samorządu Powiatowego, Jubileuszu 50 – lecia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej oraz 115 – lecia Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

17.09.201309:36

W dniu 06 września br. w Ostrowi Mazowieckiej miały miejsce obchody Jubileuszu 15 – lecia Odrodzonego Samorządu Powiatowego, Jubileuszu 50 – lecia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej oraz 115 – lecia Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej celebrowaną przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego w asyście proboszczów z terenu miasta Ostrów Mazowiecka.
W trakcie Mszy Świętej dokonano poświęcenia sztandaru Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
    Po Mszy Świętej zaproszeni goście udali się do Centrum Bankietowo – Konferencyjno  – Hotelowego „LECH” w Ostrowi Mazowieckiej i tam odbyła się dalsza część uroczystości.
    Wśród honorowych gości obecni byli m.in.: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Dziekan Dekanatu Ostrowskiego Ks. dr Jan Okuła, Szef Kancelarii Prezydenta RP Pan Jacek Michałowski, Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski, Posłanka na Sejm Pani Stanisława Prządka, Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Pan Andrzej Sawoni wraz z kadrą kierowniczą Szpitala, Prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Pan Bartosz Kublik wraz z pracownikami, Wicestarosta Pan Jerzy Bauer, Radni Rady Powiatu na czele z Przewodniczącym Rady Panem Dariuszem Rafalikiem, Burmistrz Miasta Izjasław (Ukraina) Pan Walentym Pańkowski, członkowie Komitetu Honorowego Obchodów na czele z Przewodniczącym prof. dr hab. n. med. Janem Dzieniszewskim, kierownictwo Starostwa Powiatowego na czele z Sekretarzem Powiatu Panią Jolantą Ugniewską i Skarbnikiem Panią Małgorzatą Konrad, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin z terenu powiatu ostrowskiego, powiatowe jednostki, służby, inspekcje i straże.

    Jako pierwszy głos zabrał Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński witając przybyłych gości. Starosta w swoim wystąpieniu odniósł się do 15 – letniej historii Odrodzonego Samorządu Powiatowego, głównych priorytetów przyjętych przez władze Powiatu oraz przedstawił działania jakie poczynił Powiat w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
    Następnie głos zabrał Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Pan Andrzej Sawoni, który przede wszystkim podziękował pracownikom służby medycznej za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz pokrótce zaprezentował historię Szpitala oraz dotychczasowe osiągnięcia ostrowskiej placówki służby zdrowia.

    Jako kolejny wystąpił Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Pan Bartosz Kublik również dziękując swoim pracownikom za owocną współpracę.

    Po wystąpieniu gospodarzy Obchodów nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, którego dokonał Starosta Ostrowski. Okolicznościowy Akt wręczenia upamiętniający to wydarzenie przekazał Dyrektorowi SPZZOZ Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Rafalik.
   
    W dalszej części Obchodów wystąpili zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach złożyli gratulacje i podziękowania w kierunku Jubilatów.
    Zaraz po nich nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych pracowników instytucji obchodzących w tym dniu swój Jubileusz.
   
    Obchody uświetnił występ Chóru Lekarzy działający przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.
    Uroczysta jubileuszowa gala zakończyła się występem artystów z warszawskiego Teatru RAMPA.

Opracowała: Milena Sokołowska

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015