Herb Powiatu Ostrowskiego

Uroczystość odsłonięcia Obelisku upamiętniającego 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego

21.06.201314:19

 W dniu 16 czerwca 2013 r. przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość odsłonięcia Obelisku z tablicą pamiątkową poświęconą 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

    Na uroczystość licznie przybyli goście: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jacek Michałowski, Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Halicki, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ks. Prałat prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Dziekan Dekanatu Ostrowskiego Ks. Prałat dr Jan Okuła, Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński, Wicestarosta Pan Jerzy Bauer, Radni Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej na czele z Przewodniczącym Rady Panem Dariuszem Rafalikiem, Dowódca 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie Pan płk Ryszard Kołacz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka Pan Piotr Uścian – Szaciłowski, kierownictwo powiatu ostrowskiego, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin z terenu powiatu ostrowskiego, powiatowe jednostki, służby, inspekcje i straże, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego, Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrowskiej Pan Andrzej Mierzwiński, duchowieństwo z terenu powiatu ostrowskiego, rodziny powstańców oraz lokalne media.
    

 Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przygotowaną przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej pod kierownictwem ks. Andrzeja Łady i pani Anny Rawa – Sadowskiej.
     

Następnie została odprawiona Msza Święta celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego. Podczas homilii Ks. Biskup wprowadził zgromadzonych w okres powstania styczniowego, przybliżając pokrótce historię  sprzed 150 lat.
     

Podniosły i uroczysty charakter Mszy podkreśliła obecność pocztów sztandarowych: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka oraz szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, Zespołu Szkół – CKR w Starym Lubiejewie, Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie, Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy, Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Komorowie, Szkoły Podstawowej w Kozikach, Szkoły Podstawowej w Kalinowie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach.
   

Po Mszy Świętej wszyscy udali się w miejsce odsłonięcia Obelisku.
Tę część Obchodów poprowadził mjr Andrzej Komorowski z Jednostki Wojskowej w Komorowie. 

  

Po odegraniu hymnu państwowego jako pierwszy głos zabrał Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński. Przywitał przybyłych gości, podziękował za przyjęcie zaproszenia i udział w tym ważnym dla Powiatu Ostrowskiego dniu. Starosta w swoim wystąpieniu przedstawił także wydarzenia i uroczystości dotychczas zrealizowane w ramach 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.
  

Po wystąpieniu Starosty nastąpiła ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Obelisku oraz jego uroczyste poświęcenie przez Jego Ekscelencje Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego.
 

Napis na tablicy brzmi:


„W tym miejscu
znajdowała się plebania,
która w czasie
powstania styczniowego 1863 r.
służyła jako szpital polowy.
Opiekę nad rannymi sprawował
KS. FLORIAN JASTRZĘBSKI
 przy wsparciu proboszcza,
KS. LEONA KRZYCZKOWSKIEGO
i organisty, PAWŁA RYMERA.
Tutaj pierwszą pomoc otrzymał
LUDOMIR BENEDYKTOWICZ –
uczestnik potyczki
pod FELIKSOWEM 14 marca 1863 r.
– późniejszy malarz
bezręki – pejzażysta”.
 

     Następnie został odczytany „Apel Poległych” zakończony salwą honorową. Delegacje samorządowców, rodzin powstańców i zaproszonych gości uczciły pamięć poległych składając pod Obeliskiem  wiązanki i zapalając znicze.
    

W dalszej części uroczystości głos zabrał Szef Kancelarii Prezydenta RP Pan Jacek Michałowski, a następnie Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski.
    

Uroczystości pod Obeliskiem zakończyła pieśń „Boże coś Polskę” odśpiewana przez chór szkolny Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Zaproszeni goście złożyli wpisy do Kroniki Powiatu Ostrowskiego.
    

Ostatnia część Obchodów odbyła się na terenie plebanii, gdzie Pan Andrzej Mierzwiński poprowadził „Żywą lekcję historii” z okresu powstania styczniowego. Uczestnicy uroczystości mogli zobaczyć m.in. historyczną broń oraz umundurowanie zaprezentowane przez rekonstruktorów na „powstańczym obozowisku”.

Opracowała: Milena Sokołowska

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015